För några år sedan gjorde Socialstyrelsen en kartläggning som visade på betydande skillnader mellan regioner och inom regioner när det gäller ätstörningsvården. Socialstyrelsen efterlyste nationella riktlinjer på området och ett kunskapsstöd riktat till professionen, och nu får myndigheten alltså i uppdrag av regeringen att se till att det blir verklighet.

Senast 30 november 2024 ska Socialstyrelsen redovisa uppdraget.

Ulf Wallin, överläkare och forskningsledare vid Region Skånes Ätstörningscentrum, välkomnar beskedet. I dag tar inte alla den bästa kunskapen på allvar, anser han.

– När det gäller anorexi, den enda riktigt säkra evidensen vi har är ju att familjebehandling för dem under 18 år för att hjälpa dem att komma ur svälten är det som har bäst evidens. Det ska ju vara förstaledsbehandling. Men väldigt många sitter och träffar ungarna själva och försöker tala dem till rätta, säger Ulf Wallin till Sveriges Radio Ekot.

Enligt en kartläggning som Ekot gjort ökar antalet svårt sjuka patienter och man kan få vänta upp till ett och ett halvt år på behandling.

Läs också:

Fler patienter söker vård för svåra ätstörningar