I november slog skyddsombud för såväl Läkarförbundet som Saco larm om att många ur personalen på BUP vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg mår dåligt, som Läkartidningen tidigare har rapporterat. I sin anmälan till Arbetsmiljöverket berättade de om hjärtklappning, sömnsvårigheter och ångest över en arbetssituation med för få anställda till ett växande antal patienter. Tio specialistläkare och flera ST-läkare har sagt upp sig under det gångna året och för de som är kvar har bördan blivit allt tyngre, berättade Karin Nagy, ST-läkare och fackligt förtroendevald, för Läkartidningen. Facket upplevde inte heller att ledningen lyssnat på de anställda som velat se en tydlig handlingsplan.

– Men vi ser inte att något har gjorts, snarare har det blivit ännu mer ohållbart och fler har sagt upp sig, sa Karin Nagy då.

I sitt svar till Arbetsmiljöverket skriver cheferna att de håller med skyddsombuden om delar av deras problembeskrivning. De nämner ett högt inflöde av patienter, hög personalomsättning och att BUP på Sahlgrenska har svårt att konkurrera med löner som erbjuds på lägre vårdnivåer och inom andra förvaltningar och regioner. »När vi under detta år får flera uppsägningar förvärras vår redan ansträngda situation snabbt och oron för hur vi nu ska klara vårt uppdrag är en stor och viktig fråga«, skriver verksamhetschefen Marie Carlsson tillsammans med tre sektionschefer i sitt svar.

De listar också en rad åtgärder, varav vissa redan har påbörjats. Bland annat försöker man rekrytera vårdpersonal från utlandet, samtidigt som man vill stärka upp med både underläkare, hyrläkare och såväl timanställda som tillsvidareanställda vuxenpsykiatriker. Cheferna planerar också för en översyn av de medicinska prioriteringarna, för att tydliggöra vilka uppgifter som inte kan utföras av någon annan i regionen. En medicinskt ledningsansvarig läkare har införts för att stödja medarbetarna och avlasta specialistläkarna. Man vill också låta specialistläkarna slippa bemanna nybesöksenheten och samla alla remissbedömningar under en och samma verksamhet. Verksamhetschefen Marie Carlsson har tidigare också berättat för Läkartidningen att man försöker samla läkarna på ett fåtal mottagningar för att de inte ska bli ensamma läkare på sin arbetsplats.

Läs också: Läkarflykt från BUP i Göteborg