Även 2021 års nyordslista präglas av ord sammankopplade med coronapandemin. Vissa medicinska ord, som anosmi, har blivit en del av det allmänna språket och kvalar in på listan eftersom de varit särskilt vanliga under 2021. Andra ord som tagit sig in är genombrottsinfektion, vaccinpass och postcovid.

Mången sjukvårdspersonal kanske känner igen maskne, en sammansättning av mask och akne, det vill säga när man fått plitor eller utslag efter bärande av munskydd eller ansiktsmask. Vaccinnationalism är ett annat ord som finns med på listan, prioritering av vaccinering av egna medborgare trots större behov i andra länder, samt coronabubbla och generation corona, unga människor vars hälsa, relationer, utbildning och arbetssituation påverkas av pandemin.

Många ord har också koppling till hemarbete, såsom hybridmöte och zoomtrötthet. Huruvida de nya orden kommer att överleva efter pandemin återstår att se, eller om coronahunden får stanna när matte och husse går tillbaka till sina kontor.

Läs hela nyordlistan här.