För två veckor sedan hade avdelningen för intensivvård, operation och anestesi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset en utbildningsdag med avslutande fest på ett hotell i Göteborg. Temat för tillställningen var just covid-19. Statsepidemiolog Anders Tegnell var inbjuden för att föreläsa och ska ha varit på plats i fyra timmar.

Några dagar efteråt insjuknade flera ur personalen, rapporterar Göteborgs-Posten. Av de 30 personer som bekräftats smittade med covid-19 var 20 festdeltagare.

Avdelningens chef, Peter Dahm, säger till tidningen att han inte kan förneka att smittan kan ha spridits under festen.

– Men när vi tittar på de smittade på avdelningarna är det en brokig bild av det hela.

Han säger också att man följt rekommendationerna noga och att man inte sett några skäl till att inte genomföra festen. När personal nu har insjuknat kan det dock komma att bli aktuellt med hårdare rutiner på avdelningen igen, såsom krav på munskydd eller visir.

En anställd som vill vara anonym är kritisk till att personalfesten överhuvudtaget arrangerades.

– Jag tycker att det är obegripligt när vi vet hur det ser ut i Europa. Det är inte så att läget är lugnt, vi vet att det sker en explosionsartad smittspridning i Europa. Då bör vi ta mått och steg för försiktighet.

Ingen av de smittade på festen ska ha blivit allvarligt sjuk.