Utbrottet upptäcktes i helgen, då en anställd på ortopeden konstaterades smittad, rapporterar Kristianstadsbladet. Sjukhuset lät då covidtesta all personal på avdelningen och fick tio positiva svar. Alla smittade har tagits ur tjänst och all verksamhet har också ställts in.

Det är i nuläget oklart när operationerna kan återupptas. Preliminärt är datumet satt till den 27 december, men sjukhuschefen Christina Majegård vågar inte lova något.

– Just nu kan jag inte svara på om verksamheten kommer igång då, säger hon till tidningen.

Det finns inga misstankar om att patienter skulle ha smittats, eftersom inga patienter var inlagda på ortopeden under helgen. Dessutom testas alla patienter före operation, och vid smitta ställs operationen in, säger Christina Majegård.