I september i år beslutade Region Dalarna att utreda om det gick att neka ovaccinerade personer nyanställning. Därmed gick regionen också i bräschen för att ta reda på vilka krav man kunde ställa på personalen. Några regioner följde efter med egna utredningar, medan andra följde utvecklingen i Dalarna.

I november föreslog utredningen att personer som nyanställs ska vara fullvaccinerade mot covid-19, vilket de ska kunna styrka med ett giltigt vaccinbevis. Personer som inte vill eller kan visa upp ett giltigt vaccinbevis skulle främst förflyttas eller omplaceras. Regionens slutsats var att det inte kunde ses som ett diskriminerande krav.

Utredningen utökades sedan till att omfatta möjligheten till krav på befintlig personal – och där kom man fram till att vaccinationsbevis rekommenderas för alla anställda i regionen.

Och på onsdagen fattade regionstyrelsen alltså ett beslut om att införa krav på vaccinationsbevis för samtliga anställda. Det ska gälla från den 1 januari.

Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande, säger att regionen som vårdgivare och arbetsgivare ska göra allt i sin makt för att förhindra smittspridning. Han menar att beslutet tas både med patienternas trygghet och medarbetarnas arbetsmiljö i åtanke.

– Vi kan ju inte tvinga människor att visa vaccinationsbevis. Men visar medarbetaren inte upp ett vaccinationsbevis, får man utgå från att personen är ovaccinerad. Då får man göra nästa bedömning – om det är lämpligt att personen är på sin nuvarande arbetsplats eller om den måste förflyttas, säger han till Läkartidningen.

– Jobbar man i en patientnära position, eller bedöms utgöra en förhöjd risk på annat sätt för att man inte är vaccinerad, hittar vi nya arbetsuppgifter någonstans där risken är minimal.

Ulf Berg säger att han trodde att det skulle vara krångligare att driva igenom att personalen ska uppvisa vaccinbevis. Men enligt juristerna går det, och inget parti i regionstyrelsen gick emot beslutet.

– Sedan kanske inte den sista rättsinstansen sagt sitt, men det är en ganska bred uppfattning att det går alldeles utmärkt.

De fackliga organisationer som deltog i de centrala förhandlingarna, bland annat Läkarförbundet, förklarade sig oeniga med arbetsgivaren. Det är något Ulf Berg inte har någon förståelse för.

– Om man kräver att jag ska visa vaccinationsbevis för att se mitt favoritlag Leksand, då kan man väl tycka att det är ännu viktigare att man visar vaccinationsintyg om man ska vårda svårt sjuka människor.

Läkartidningen söker Dalarnas läkarförening för en kommentar.

 

Läs även:

Dalarnas utredning klar – vill kunna säga upp ovaccinerad personal

Vaccinationskrav för nyanställda i Blekinge efter ökad smittspridning

Dalarna utreder möjlighet att inte anställa ovaccinerad personal