Läkaren, som arbetade vid en ortopedklinik i Västerbotten, utvecklade astmabesvär och ansåg att det orsakats av att han exponerats för metylmetakrylat i arbetet. Ämnet kan vara astmaframkallande och finns i bencement.

På grund av astmabesvären tvingades läkaren byta specialistområde och sjukskriva sig på halvtid.

Läkaren ansökte om livränta men efter omprövning beslutade Försäkringskassan att avslå ansökan. Men nu går alltså förvaltningsrätten på läkarens linje.

Mot bakgrund av samstämmiga läkarbedömningar anser förvaltningsrätten att det finns övervägande skäl som talar för att astmasjukdomen utlösts av skadlig inverkan i arbetet. Därmed är sjukdomen en arbetsskada, skriver förvaltningsrätten.

Med anledning av domen ska Försäkringskassan på nytt utreda om läkaren har rätt till livränta.