Det handlar dels om läkemedlet Kineret (anakinra) som marknadsförs av svenska Swedish Orphan Biovitrum AB, Sobi. I dag är det godkänt för behandling vid vissa inflammatoriska sjukdomar, bland annat reumatoid artrit. Men läkemedlet har även visat sig minska inflammationen i samband med covid-19 och därmed minska risken för skador på de nedre luftvägarna. Därför rekommenderar EMA:s vetenskapliga kommitté CHMP ett utvidgat godkännande för vuxna covidpatienter med lunginflammation som behöver syrgasbehandling och riskerar att få svår andningssvikt.

Det andra läkemedlet som CHMP rekommenderar EU att godkänna är Xevudy (sotrovimab). Det är en monoklonal antikropp som utvecklats av Glaxosmithkline och Vir biotechnology. Rekommendationen gäller behandling av covid-19 hos vuxna och barn från 12 års ålder. Den monoklonala antikroppen ska ges till patienter som inte behöver syrgasbehandling men har faktorer som innebär ökad risk för att sjukdomen ska bli allvarlig.

Enligt ett pressmeddelande från Läkemedelsverket är Xevudy den tredje monoklonala antikroppen som rekommenderas i EU för behandling av covid-19. Tidigare har Regkirona (regdanvimab) och Ronapreve (casirivimab/imdevimab) fått klartecken från EMA.

 

Läs även:

EMA ger grönt ljus till monoklonala antikroppar mot covid-19