CHMP, den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, har alltså påbörjat en löpande granskning av Valnevas vaccinkandidat VLA2001.

Det innebär att nya resultat från studier granskas vartefter de trillar in, för att skynda på ett eventuellt godkännande.

Bakom beslutet ligger preliminära resultat från laboratoriestudier och tidiga kliniska studier hos vuxna som pekar mot att vaccinet triggar produktion av antikroppar mot sars-cov-2 och skulle kunna ge ett skydd mot covid-19, enligt EMA.

Till skillnad från Pfizer Biontechs och Modernas vaccin bygger Valnevas vaccinkandidat på traditionell teknik, där levande virus har inaktiverats på kemisk väg. Det är just nu den enda vaccinkandidat som bygger på inaktiverat virus som utvärderas i kliniska prövningar i Europa.

Tillverkningen av själva vaccinet sker i Skottland, men fyllningen och paketeringen av doserna sker i företagets anläggning i Solna. Och det står redan klart att Sverige kommer att få tillgång till vaccinet om det godkänns.

I mitten av november fattade regeringen beslut om att Sverige ska vara med i ett EU-gemensamt avtal som ska göra det möjligt för EU-länderna att köpa in totalt närmare 22 miljoner doser under 2022.

Avtalet gör det även möjligt att anpassa vaccinet utifrån nya varianter, och EU-länderna kan beställa upp till 33 miljoner ytterligare vaccindoser under 2023.