I början av oktober stoppade Folkhälsomyndigheten användningen av Modernas vaccin Spikevax hos alla födda efter 1991 på grund av signaler om en liten ökad risk att drabbas av hjärtmuskelinflammation och hjärtsäcksinflammation efter vaccinering.

Efter att ha granskat nya data har EMA:s säkerhetskommitté PRAC nu fastställt att risken för myokardit och perikardit är mycket liten efter vaccinering med såväl Spikevax som Pfizer Biontechs vaccin Comirnaty. Säkerhetskommittén slår fast att det är »mycket sällsynta« biverkningar, vilket innebär att upp till 1 på 10 000 personer kan drabbas.

Enligt säkerhetskommittén är den ökade risken för hjärtmuskelinflammation efter vaccinering högst hos yngre män, och bedöms vara högre efter användning av Modernas vaccin än efter användning av Pfizer Biontechs vaccin.

PRAC har bland annat granskat två stora europeiska epidemiologiska studier. Den ena bygger på nordiska registerdata och den andra genomfördes med hjälp av data från det franska nationella sjukvårdssystemet.

EMA gör bedömningen att nyttan med Comirnaty och Spikevax fortsatt överväger riskerna.