2017 uttryckte dåvarande civilminister Ardalan Shekarabi (S) att det var dags att göra sig av med faxen i offentlig sektor, där han också ansvarade för digitaliseringen. Han startade hashtaggen #fasautfaxen på Twitter och sa att maskinen skulle vara borta i slutet av 2018.

Men 2021 används faxen fortfarande, inte minst i sjukvården. Tekniken har dock de senaste åren ifrågasatts alltmer av både läkare och tjänstemän.

Ett exempel är en rapport från regionrevisorerna i Stockholm 2019, där man kom fram till att regionen behövde kommunicera bättre och säkrare för att komma till rätta med vissa problem inom den psykiatriska slutenvården. Och där hjälpte inte faxen till. Informationen kunde bli svårläslig och riskera att hamna i fel händer.

Nu har regeringen och SKR träffat en överenskommelse med ambitionen att införa ett säkert, snabbt och enkelt sätt för digital kommunikation inom och mellan olika verksamheter i den offentliga sektorn. Det handlar exempelvis om sjukvård, socialtjänst och polis.

Patrik Sundström, digitaliseringschef på Sveriges Kommuner och regioner. Foto: SKR

– Det här är resultatet av ett arbete som pågått ett antal år och som syftar till att försöka successivt göra upp med en del av de gamla sätten att kommunicera och samverka mellan kommun, region och stat. Där är vi i dagsläget i för stor utsträckning hänvisade till faxapparater och telefonköer, säger Patrik Sundström som är digitaliseringschef på SKR.

Informationen som omfattas av överenskommelsen är ofta känslig i sin natur. Det kan för vårdens del exempelvis vara utskrivning av patienter eller samordning av individuell planering.

Det handlar inte om centralt system, utan en standardiserad infrastruktur som möjliggör för verksamheter att upphandla lösningar för att skicka och ta emot information i enlighet med de standarder och specifikationer som infrastrukturen består av, eller integrera detta i sina befintliga verksamhetssystem. Däremot kommer det inte ensamt kunna lösa problemen med att skicka journalinformation mellan exempelvis olika vårdgivare.

– Det kanske inte handlar om att skicka hela journaler, men kan fungera för att skicka viss information till någon. Då är det här ett sätt att skicka det säkert på en nivå som vanlig e-post inte lever upp till, säger Patrik Sundström.

– Det tar däremot inte bort behovet av att få dagens journalsystem att prata med varandra.

För medborgarna kan infrastrukturen innebära förbättrad tillgänglighet och snabbare handläggningstider. För medarbetarna i offentlig sektor skulle det innebära mer moderna verktyg och bättre digital arbetsmiljö. Och det leder förhoppningsvis också till mer frigjord tid.

Digg, myndigheten för digital förvaltning, får uppdraget att tillhandahålla infrastrukturen och nio myndigheter ska ansluta, däribland E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan och Socialstyrelsen.

– Infrastrukturen kommer etableras och tillhandahållas under första kvartalet nästa år och kommuner, regioner och statliga myndigheter kommer successivt förbereda sig för att ansluta, säger Patrik Sundström.

Så nu återstår att se om 2022 lever upp till de förväntningar som Ardalan Shekarabi hade om 2018. Hans kollega, nuvarande energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar (S), menar i alla fall att det nu tas ett viktigt steg för att minska riskerna i informationsöverföring inom välfärden, samt att regioners och kommuners verksamhet effektiviseras.

– Det är glädjande att vi nu har landat i att ta ett gemensamt ansvar för att fasa ut faxen i offentlig sektor, säger han i ett pressmeddelande.

Dokumentet med överenskommelsen finns på SKR:s webbplats.