Ekot har skickat en enkät till 12 enheter som beskriver specialiserad ätstörningsvård. Flera av dem uppger att det är tydligt att antalet sökande har ökat under det senaste året. I Stockholm har antalet mer än fördubblats och flera enheter i andra regioner beskriver en ökning på 20–30 procent.

Det ökade söktrycket innebär också att väntan på behandling har blivit längre. I Stockholm kan man få vänta upp till ett och ett halvt år.

– Alla tycker att det är förskräckligt. Vi tycker också att det är förskräckligt att man ska behöva vänta så länge. Vi vet att snabb insatt behandling är det som predicerar ett gott utfall, säger Mikaela Lithman, verksamhetschef för Stockholms centrum för ätstörningar till Ekot.

Flera regioner uppger också att patienterna är sjukare än tidigare. En förklaring kan vara ett uppdämt behov på grund av att många undvek att söka vård i början av pandemin.

– Antalet som behöver bli inlagda för sin ätstörning ökar. Till en del kan ju det vara en pandemieffekt som gör att man har väntat längre innan man söker och därmed har man då försämrats mer, säger Ulf Wallin, överläkare och forskningsledare vid Region Skånes ätstörningscentrum till radion.