De senaste veckorna har flera regioner sett en fördubbling av antalet covidsmittade. På olika håll försöker man därför förstärka och staga upp vården inför den nya våg som nu alltmer ser ut att dra in. I Region Stockholm, med nära 300 000 smittfall sedan pandemins start, har man också märkt av en uppgång på sistone. Under fredagen vårdades totalt 142 personer för covid-19 på sjukhus, en ökning med 58 patienter på en vecka.

– Nu ökar antalet patienter på våra sjukhus med covid-19 fort. Det är främst ovaccinerade yngre som under de senaste tolv veckorna varit så sjuka att de behövt sjukhusvård för covid-19, säger Johan Bratt, chefläkare i Region Stockholm, i ett pressmeddelande.

För att klara av ett högre tryck i perioder valde Södersjukhuset i höstas att inrätta en permanent covidavdelning.

Annelie Liljegren, verksamhetsområdeschef för internmedicin på Södersjukhuset. Foto: Torkel Ekqvist, fotogruppen SÖS

– Efter de första två vågorna började vi fundera på om det inte vore klokt att ha en avdelning som flexibelt kan ändra sitt innehåll efter var behoven finns, säger Annelie Liljegren, verksamhetsområdeschef för internmedicin.

Sagt och gjort. I september skapades vad man kallar för en flex-covidavdelning. Någon invigning har ännu inte hunnits med, men sedan dess har ungefär tio patienter varje dygn vårdats på avdelningen. Tanken är att personalen, när covidtrycket minskar, snabbt och enkelt ska kunna skifta fokus från covid-19 till akuta internmedicinska fall – och vice versa om smittan skenar igen.

På avdelningen finns 24 platser totalt. Alla är enkelrum för att kunna isolera patienterna från varandra.

– Det är det allra viktigaste, så att du aldrig riskerar att utsätta någon för smitta, säger Annelie Liljegren.

Hon återkommer flera gånger till vilken trygghet den nya flexibla avdelningen innebär för personalen.

– Nu när vi står inför den fjärde vågen skapar det ett lugn att veta att vi kan vårda ungefär 15 patienter på infektion, samtidigt som vi på 60 sekunder kan få fram 24 vårdplatser på flex-covidavdelningen. Jag är väldigt glad att den här avdelningen har kunnat komma till, den blir som ett bolster inför nästa våg.

Som ytterligare steg har Södersjukhuset även en annan 16-rumsavdelning som kan konverteras för covidvård, så att det på kort tid går att komma upp i totalt 60 vårdplatser för covidpatienter.

– Att veta vilken kapacitet vi har tar bort en del av stressen som jobbet innebär, säger Annelie Liljegren.

Men det finns också nackdelar med modellen.

– Det var så klart inte helt enkelt att trolla fram en fin enkelrumsavdelning med 24 vårdplatser. Andra har fått flytta ut, vilket naturligtvis har varit frustrerande för den personal som berörts. Men jag tror ändå att de flesta inser att det är ganska skönt att ha det här upplägget nu när det börjar dra på med smittan. Vi kan ta hand om ganska många covidpatienter innan våra kollegor inom ortopedi, kirurgi och urologi måste hjälpa till igen.

Annelie Liljegren upplever än så länge att den nya flexibla avdelningen varit väldigt lyckad. Hon tror att nyckeln framåt är att organisera vården med utgångspunkten att covid-19 är här för att stanna åtminstone ett bra tag framöver.

– Vi måste göra det onormala normalt och inkludera covid i vårt vårdinnehåll så att vi kan leva med de här patienterna – i stället för att tänka »snart är vågen över, snart får vi gå tillbaka till det gamla«. Det hände något i mitt huvud när jag insåg det. Är det inte bättre att vi försöker förstå att det är så här livet ser ut nu?

Även i Region Skåne försöker man vara snabbfotad för att hänga med i coronasvängarna. Chefläkaren Rasmus Havmöller skriver i ett mejl till Läkartidningen att det finns en viss flexibilitet inom ramen för hur vårdplatser utnyttjas, exempelvis inom akutvården, som gör att snabbare fluktuationer kan hanteras. »Utöver det kan även covidavdelningar återinrättas och är en del av hur vi skalar upp kapacitet vid behov. Hur lång tid detta tar varierar utifrån situation och läge men det går fort.«

Region Jönköpings län gick under onsdagen upp i stabsläge med anledning av den ökade smittspridningen. I Jönköping har man också redan valt att ta det steg som finns i den skånska planen, den särskilda intensivvårdsavdelningen för covidpatienter på länssjukhuset Ryhov ska nämligen öppna på nytt. Förberedelserna är i full gång och planen är att redan i nästa vecka kunna ordna fram fyra Iva-platser för covidpatienter på Ryhov, samtidigt som sjukhusen i Värnamo och Eksjö ska kunna vårda en eller två patienter vardera.

Magnus Trofast, verksamhetschef för operations- och intensivvårdskliniken på länssjukhuset Ryhov. Foto: Region Jönköping.

– Men just nu känns det som att vi skulle ha behövt öppna redan i dag. Vi hade nog trott att ökningen skulle ske lite långsammare. Och tittar man på regionerna runt omkring oss har de ungefär ett Iva-fall vardera. Men vi har redan med fyra eller fem här, säger Magnus Trofast, verksamhetschef för operations- och intensivvårdskliniken på länssjukhuset Ryhov.

Han har blandade känslor inför den nya avdelningen, som ska inhysas i moderna och ändamålsenliga lokaler.

– Det är nya och stora lokaler, där det går att slussa och stänga av, så de är perfekta för att vara kohort.

Men de behöver fortfarande utrustas och flödet av förrådsmaterial måste fungera. Utöver det ska bemanningen lösas, och där har man inte heller nått ända fram ännu. Man ser också över om infektionsavdelningen kan placeras precis intill den nya Iva-avdelningen, så att de som är svårast sjuka i covid-19 kan koncentreras på ett ställe. Men att återigen behöva lägga i en högre växel i covidvården känns tufft, menar Magnus Trofast.

– Operationerna har precis kommit igång igen efter pandemin och folk har hittat geisten i att få operera och göra det man ska. Jag sa tidigare i höstas till personalen att ett av de tyngsta beskeden jag skulle kunna ge är att operation ska vara i kohort igen – och nu är vi där.

Den förra Iva-avdelningen på Ryhov stängdes i slutet av juni och sedan dess har det fungerat med bara två isoleringsplatser på den vanliga intensivvårdsavdelningen. De senaste veckorna har det dock blivit allt tydligare att det krävs en plan för ytterligare en coronavåg.

– I början av hösten trodde man kanske inte att vi skulle behöva öppna Iva-kohorten igen, men nu kan vi inte vara så naiva att tro att vi slipper en ökning av fall i Sverige när vi sett hur läget är i andra länder. Jag önskar bara att folk kunde vaccinera sig, för det är tyvärr en mycket stor andel ovaccinerade yngre vi har här nu. Jag vet inte vad jag ska kalla det. Tråkigt är ett understatement.