Hans Dahlgren

– Jag är mycket glad över att få välkomna Hans Dahlgren som kvalitets- och utvecklingsdirektör på Humana. Det systematiska kvalitetsarbetet är absolut centralt i den omsorg vi bedriver. Framåt kommer vi i vårt kvalitetsarbete också att öka fokus på utvecklande aktiviteter såsom forskning, data och analys, säger Johanna Rastad, tillträdande vd och koncernchef för Humana, i ett pressmeddelande.

Hans Dahlgren efterträder Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Läkarförbundet 2004–2010, som har varit kvalitetsdirektör på Humana sedan 2015.

– Det är en sann förmån att få bli en del av en kvalitetsaktör som Humana, som också har ambitionen att bidra till att sätta en ny och högre standard för hela omsorgsbranschen. Jag ser mycket fram emot att få vara en del av den kommande resan. Det är både en fantastisk möjlighet och en utmaning av rang, det ska bli enormt spännande, säger Hans Dahlgren i pressmeddelandet.

Om att lämna Läkarförbundet:

– Det är förstås med blandade känslor efter snart sju år på Läkarförbundet. Det har varit inspirerande att arbeta med så många professionella kollegor och förtroendevalda under dessa år. Tillsammans har vi satt Läkarförbundet på kartan och mångdubblat vår synlighet.

I ett mejl till Läkartidningen punktar han upp vad som åstadkommits: »moderniserat arbetssätt runt påverkansarbete, påverkat politiken och vunnit segrar som primärvårdsreform och BT, vänt frågan om synen på jour och beredskap hos motparten med datadriven studie, två framgångsrika avtalsrörelser där vi nått våra mål, digitaliserat förbundet i alla dess delar, ökat antalet medlemmar i förbundet med hela 9000, höjt IPS ifrån – 11 till +7, etablerat ett strategiskt arbetssätt med strategi 2020/25, renoverat alla fastigheter och förvärvat nya, fördubblat värdet av Läkarförbundets totala kapital samt uppnått en ekonomi i balans i koncernen«.

Hans Dahlgren säger att han sannolikt slutar i maj nästa år.
Förbundsstyrelsens mål är att en efterträdare är på plats före eller efter sommaren.