Erica Falkenström, forskare vid Institutet för framtidsstudier, tilldelas Statens medicinsk-etiska råds etikpris 2021. Foto: Joakim Andersson

Priset delades ut i dag, torsdag, i samband med Statens medicinsk-etiska råds (Smer) etikdag i Stockholm.

Erica Falkenström, forskare vid Institutet för framtidsstudier, får priset »för hennes insatser för att belysa vikten av etisk kompetens i hälso- och sjukvårdens ledarskap och av etisk analys vid beslut om vårdens styrning och organisation«.

Under 2021 författade hon en rapport som belyser organisationsetiska aspekter av den svenska pandemiberedskapen.

I rapporten, som bland annat uppmärksammades av Läkartidningen, är en slutsats att det finns stora brister när det gäller etiska överväganden i policydokumenten som styrt hälso- och sjukvårdens beredskap, både före och under pandemin.

– Vårdens många verksamheter och medarbetare är helt enkelt beroende av en etiskt kompetent styrning och organisatoriska förutsättningar som främjar etiskt ansvarstagande. Utformningen av hela hälso- och sjukvårdssystemet, inklusive styrformer, bemanning och organisering behöver vila på en etiskt väl genomtänkt grund, säger Erica Falkenström i ett pressmeddelande.

Läs också:

Ny studie: Brist på etiska analyser i vårdens krisberedskap

Smers etikpris

Priset instiftades 2015 och delas årligen ut till person eller grupp som har gjort en särskild insats för att lyfta medicinsk-etiska frågor i Sverige. Priset består av ett diplom samt möjligheten för pristagaren att välja ett ämne för ett seminarium. Ämnet ska ha anknytning till medicinsk etik inom ramen för Smers verksamhet. Seminariet anordnas i samverkan med Smer.