Som Läkartidningen tidigare berättat protesterar många primärvårdsläkare i Stockholm mot att 1177 Vårdguiden sedan början av november kan boka in patienter direkt mot olika vårdcentraler, även där de inte är listade. Det är Region Stockholm som infört förändringen med syftet är att göra det enklare för patienter att få en akuttid direkt i telefon, och att det ska ge en trygghet som gör att patienterna undviker att söka akutsjukvården. Kravet från regionen är att vårdcentralerna upplåter minst tre tider i veckan till den typen av bokning.

Peter Johansson, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef för Vibblaby husläkarmottagning, reagerade på att ingen av patienterna som 1177 bokade till hans vårdcentral faktiskt var listad där. Han riktade kritik mot regionens beslut, och fick medhåll av flera andra vårdcentralchefer.

Peter Johansson, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef. Foto: Vibblaby husläkarmottagning

Nu har han även gjort en enkätundersökning som gått ut till över 200 verksamhetschefer för vårdcentraler i Stockholmsregionen.

– Upprinnelsen var för att få hårda fakta om hur läget egentligen är, och för att trycka på hos regionen för att få till en förändring, säger han till Läkartidningen.

Drygt 100 svar kom in, och de visar att bara omkring var fjärde patient som bokas av 1177 är listad på den vårdcentral de får en tid hos.

Det menar Peter Johansson försämrar kontinuiteten i vården.

– Vi som mottagning kan göra en bättre medicinsk bedömning av våra egna patienter, på basen av att vi känner dem sedan tidigare.

Han fortsätter:

– Jag skulle säga att det är en patientsäkerhetsrisk också, för man kanske missar sådant som sagts tidigare av andra vårdcentraler.

Av de patienter som bokats till en annan vårdcentral än den där de är listade, har en dryg tredjedel inte kunnat färdigbehandlas vid besöket. De har då skickats tillbaka till sina ursprungliga vårdcentraler.

– Det innebär att en stor del av läkarbesöken görs helt i onödan, säger Peter Johansson.

Två tredjedelar av patienterna som bokats av 1177 hade olika typer av infektionssjukdomar. Enligt Peter Johansson finns anledning att tro att de har behövt resa längre än om de besökt sin ordinarie vårdcentral.

– Många påtalar smittskyddsaspekten nu i covidtider. Det här innebär ju att patienter far kors och tvärs i regionen med olika typer av infektioner, säger han.

Peter Johansson har skickat resultatet av enkätundersökningen till Region Stockholm. Nu hoppas han att regionen ändrar sitt beslut om att 1177 ska kunna boka patienterna till vilken vårdcentral som helst.

– Min absoluta målsättning att 1177 ska ge oss våra patienter, och patienterna som tillhör andra vårdcentraler ska få kontakt med sina vårdcentraler.

 

Läs även:

Läkare protesterar mot att 1177 får boka in vårdcentralsbesök