Det var i augusti förra året som Region Stockholm beslutade att införa en ny ordning när det gäller kostnadsansvar för medicinsk service för läkare verksamma på nationella taxan.

I korthet innebär modellen att taxeläkare får fullt kostnadsansvar för basala medicinsk service såsom enklare laboratorieprov. För avancerad medicinsk service, exempelvis röntgen, skulle det bli ett delat kostnadsansvar där taxeläkarna skulle få stå för 20 procent av kostnaden.

Med hjälp av Läkarförbundet överklagade privatläkarna beslutet till förvaltningsrätten. Läkarna pekade på att regionens beslut innebär att man inför kostnadsansvar för sådant som utgör så kallade »fria nyttigheter« och att beslutet strider mot lagen. I somras gav domstolen läkarna rätt och upphävde regionens beslut.

Region Stockholm överklagade i sin tur förvaltningsrättens beslut. Men nu har Kammarrätten i Stockholm kommit fram till samma sak som förvaltningsrätten.

I domen skriver kammarrätten bland annat att det inte framgår av regionens beslut hur fördelningen av kostnader enligt den nya modellen kan inordnas i det ersättningssystem som gäller enligt Lagen om läkarvårdsersättning (LOL).

Domstolen menar att regionens beslut strider mot lagen och att regionens överklagande därför ska avslås.

Mer information samt kammarrättsdomen finns att ta del av på Privatläkarföreningens webbplats.

Läs också:

Podd: Ny hälso- och sjukvårdsdirektör: Läkarna på taxan ska inte tas bort

Taxeläkare i Stockholm känner sig motarbetade av regionen

Inget gehör för taxeläkare som inte vill lämna ut identifierbara journaler

Sämre villkor för taxeläkare i Stockholm möter hård kritik