SPUR (som står för Läkarförbundets specialistutbildningsråd) är en modell för granskning av ST-utbildningarna, med syfte att se till att läkare erbjuds en likvärdig utbildning oavsett var i landet de jobbar. Modellen har funnits sedan 1990-talet, men 2008 slog även Socialstyrelsen fast att vårdgivare ska göra systematiska och externa granskningar av utbildningarna. Sedan 2013 utförs inspektionerna av Läkarförbundets bolag Lipus i nära samarbete med specialitetsföreningarna.

Lipus har avtal med 17 av Sveriges 21 regioner, men fyra regioner har varken avtalat eller genomfört granskningar inom allmänmedicin, rapporterar Dagens Medicin.

– Ingen av dessa regioner, det vill säga Västernorrland, Dalarna, Värmland och Sörmland, har granskat primärvården enligt Spurmodellen sedan bolaget startade 1 mars 2013, säger Lipus vd Anna Nyzell till tidningen.

Allmänläkaren Gösta Eliasson, som samordnar SPUR-granskningarna inom allmänmedicin, beskriver kvaliteten på utbildningarna som mycket ojämn runt om i landet.

– Ibland blir man nästan förskräckt när man är ute och inspekterar och ser att Socialstyrelsens krav på till exempel utbildningsprogram och kompetensbedömning inte följs, säger han.