Syftet med satsningen på fler ST-läkare är att säkra kompetensförsörjningen och på längre sikt minska hyrläkarberoendet på hälsocentralerna.

– Det här är en bra och viktig åtgärd för att långsiktigt trygga kompetensen vid länets hälsocentraler och för att på sikt kunna minska antalet hyrläkare. Att stärka den nära vården samt att förbättra kontinuiteten och tillgängligheten för patienten är ett viktigt mål. Det här är ett kliv i rätt riktning, säger Magnus Svensson (C), ordförande för hälsovalsutskottet, i ett pressmeddelande.

Region Gävleborg har liksom många andra regioner en stor brist på specialister i allmänmedicin. Många kommer dessutom gå i pension under de närmaste åren. Det är med andra ord hög tid att säkra tillväxten av nya specialister, enligt Karolina Estman, avdelningschef hälsoval- och tandvårdsavdelningen.

– Nu finns det fortfarande möjlighet att tillvarata handledarkompetensen innan specialisterna går i pension.

Hon är ganska ny på tjänsten och har tidigare arbetat i Region Dalarna där man satsat på att utbilda egna specialister i allmänmedicin.

– Det har fallit väl ut där. Jag tycker att det är viktigt att visa att man satsar på primärvården. Det känns jättebra och roligt att man satsar på de framtida unga doktorerna i Gävleborg.

Det politiska beslutet öppnar upp för ett »obegränsat antal« ST-läkare i allmänmedicin. Vad det innebär i praktiken är däremot oklart.

– Jag har ingen bild av det ännu. Men jag tror att antalet ST-läkare kan öka ganska rejält och jag hoppas att det finns ett intresse, säger Karolina Estman.

Det första steget blir att göra en inventering av hur många ST-läkare det finns på privata och offentliga hälsocentraler och hur många nya tjänster som kan skapas utan att tumma på kvaliteten. I det ingår även att titta på vilka handledarresurser som finns, om studierektorsorganisationen behöver stärkas, hur möjligheterna till obligatoriska sidotjänstgöringar ser ut och om det redan nu finns potentiella underläkare i organisationen som kan anställas som ST-läkare eller om regionen ska gå ut med en extern rekryteringskampanj.

Från och med 2022 kommer alla ST-läkare i allmänmedicin dessutom att samlas under samma organisation. Det innebär att hälsovalskontoret i Region Gävleborg får ett övergripande ansvar för samtliga ST-läkare i primärvården, även de som är anställda hos privata vårdgivare. Fördelen med det är enligt Karolina Estman att alla ST-läkare får samma förutsättningar.

– Vi får även en mer samlad bild av ST-läkarna, kan göra gemensamma satsningar och samarbeta över gränserna med handledning till exempel, säger hon och påpekar att det kommer påverka studierektorernas verksamhet liksom de specialister i allmänmedicin som ska handleda ST-läkarna.

Det har stormat en del kring primärvården i Gävleborg i år. I slutet på mars beslutade politikerna i Region Gävleborg att slopa kravet på att alla hälsocentraler alltid måste ha en specialistläkare i allmänmedicin på plats. Enligt de nya reglerna räcker det med att en allmänläkare bemannar hälsocentralen en dag i veckan. Resten av tiden räcker det med att ha en legitimerad läkare på plats. Beslutet började gälla första oktober.

Förändringen har väckt stark kritik, inte minst från läkarhåll. Distriktsläkarföreningen (DLF) och Svensk förening för allmänmedicin (Sfam) har tagit initiativ till en namninsamling för att beslutet ska dras tillbaka.

En av dem som protesterat mot förändringen lokalt är Lisa Månsson Rydén. Hon är specialist i allmänmedicin på en hälsocentral i Ljusdal, ordförande i Sfam Gävleborg och studierektor för AT- och ST-läkare i norra länsdelen.

– Förändringarna omöjliggör placering av utbildningsdoktor på de hälsocentraler som inte har en specialist i allmänmedicin på plats varje dag. Och ger vi en minskad möjlighet för utbildningsdoktorer att få anställning på våra hälsocentraler, minskar tillväxten av nya allmändoktorer på sikt i regionen, sa hon till Läkartidningen för ett år sedan.

33 ST-läkare i allmänmedicin skrev också ett brev till samtliga politiker i regionfullmäktige inför beslutet.

Men Karolina Estman har inte fått några signaler om att någon hälsocentral i Gävleborg har valt att minska närvaron av specialistläkare sedan förändringen infördes i oktober.