Robert Lilford blir ny ordförande i SLF student. Foto: SLF student

Robert Lilford valdes till ny ordförande vid SLF students fullmäktigemöte i helgen. Han är ursprungligen från Lund men läser till läkare på Karolinska institutet i Solna, där han går på termin 8 och skriver examensarbete inom neurokirurgi och trauma. Under det gångna året har han suttit i SLF students styrelse, och har dessutom haft flera uppdrag i sin lokala avdelning.

Vilka är de stora frågorna för studenterna?

– Tittar man på vad som diskuterades på fullmäktigemötet är det fortfarande farhågor om den nya utbildningen – att den ska ha god kvalitet och att BT-platser inte ska bli en ny flaskhals som AT-platserna är. Det är stående frågor.

– För studenterna handlar det också om att hitta och slå vakt om kvalitet även inom yrkeslivet, som läkarassistent och i underläkartjänster, som ger en möjlighet att utvecklas professionellt. Sedan är det diskrimineringsfrågorna, som rasism, hur de präglar både yrkesliv och utbildning.

Han påpekar också att det är valår. Det gör att arbetet kan präglas av vad de olika politiska partierna driver för sjukvårdspolitik, och hur SLF student kan ta ställning till det.

Är det några särskilda frågor du brinner för?

– Vår föregående ordförande Niki Shams har varit väldigt duktig på att få mediekontakt. Det måste förvaltas, framför allt om vi ska motarbeta diskriminering och låg kvalitet på utbildningen.

– Sedan kommer jag att fokusera mycket på organisationen. Våra lokalavdelningar har inte så mycket inkomster längre.

AT-mässor har varit lokalavdelningarnas primära inkomstkälla under lång tid. Men numer genererar de inte lika mycket vinst. Och med tanke på övergången till BT är det tveksamt om mässorna behövs och kommer finnas kvar.

– Vi måste se över hur vi fördelar våra pengar för att ge mervärde till våra medlemmar, säger Robert Lilford och fortsätter:

– Men det handlar också om att medlemmarna vet vad vi faktiskt gör. Även om vi är en liten organisation i jämförelse med Läkarförbundet, är vi en tillräckligt stor organisation för att riskera att medlemmar inte har koll på vad avdelningar eller styrelsen gör.

Inför fullmäktigemötet la styrelsen också fram en proposition om att höja medlemsavgiften med 50 kronor per år, till 300. Propositionen gick igenom och pengarna ska oavkortat gå till lokalavdelningarna inom SLF student.

Avgående ordförande Niki Shams har haft sin post i två år, mot ett år som är brukligt i SLF student. Det beror till stor del på pandemin, som tog fart i Sverige strax efter att hon tillträtt som ordförande i början av 2020.

– Vi fick ställa om all vår verksamhet – inte bara från fysisk till digital utan också vilka våra mål var. Plötsligt fick vi helt nya fokusfrågor, säger hon och fortsätter:

– Jag är jättestolt över vad min organisation åstadkommit, men kände också att det fanns andra saker jag också ville göra. Därför ville jag sitta ett år till.

Vad är du mest nöjd med under de här två åren?

– Jag är nöjd med att vi kunnat etablera läkarstudenter som en självklar del av läkarkåren, att Läkarförbundet ser oss som en naturlig del av hela organisationen. När de diskuterar stora mål nu, diskuterar de också automatiskt hur det påverkar svenska läkarstudenter. Det är för att vi har varit högljudda, drivna och engagerade.

Kommer du fortsätta fackligt?

– Jag har svårt att se att jag någonsin skulle sluta med det fackliga. När man väl fått upp ögonen för att man faktiskt kan vara med och påverka, är det svårt att inte göra det. Jag har visat intresse för Sylf Stockholm, som jag tillhör, och sagt att jag vill sitta i styrelsen där. Så får vi se om de vill ha mig.

SLF students nya styrelse

Ordförande: Robert Lilford

Vice ordförande: Martin Macek

Ledamot Göteborg: Hedvig Mannius

Ledamot Linköping: Julia Karlsson

Ledamot Lund: Claudia Lauermann

Ledamot Stockholm: Natasha Olsson

Ledamot Umeå: Angelina Isaksson

Ledamot Uppsala: Helena Frieberg

Ledamot Utland: Danial Maghsoudi Pour

Ledamot Örebro: Alina Eriksson