Läkartidningen har tidigare berättat att Region Västerbotten infört ett generellt krav på vaccination mot covid-19 för vårdstudenter på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för att skydda patienterna. Regionen motiverade beslutet, som fattades i november i år, med »skyldigheten att som vårdgivare upprätthålla god patientsäkerhet«.

Både Magnus Hultin, vicedekan och tidigare programansvarig vid läkarutbildningen i Umeå, och SLF student Umeå är positiva till vaccinkravet.

»Det är viktigt för patientsäkerheten och för att studenter ska känna sig trygga på praktik«, kommenterade Angelina Isaksson, som är ordförande i SLF student Umeå.

Men vaccinkravet har också mött kritik och Region Västerbotten JO-anmäldes nyligen av en privatperson, som ifrågasatte lagligheten i beslutet. Men nu har JO alltså meddelat att man inte tänker utreda ärendet, enligt P4 Västerbotten.

SLF students avgående ordförande Niki Shams har tidigare uttryckt kritik mot att det bara ställs krav på att läkarstudenterna ska vara vaccinerade, men inte på att regionens hälso- och sjukvårdsanställda ska vara det.