I en 6:6a-anmälan som SVT Nyheter Skåne tagit del av vittnar skyddsombud från Vårdförbundet och Mellersta Skånes läkarförening om långvariga arbetsmiljöproblem vid akutmottagningen i Lund. Trots att en handlingsplan förra året togs fram har situationen förvärrats, vilket även påverkat patienterna. Den genomsnittliga väntetiden för en patient ligger numera på över elva timmar. Sedan 2019 har 73 sjuksköterskor lämnat arbetsplatsen och nu börjar även läkarna falla ifrån.

»Läkargruppen, som hittills varit stabil, har under året förlorat tre kollegor som samtliga angett att arbetsmiljön på akuten varit en faktor för att de sökt sig till andra arbetsplatser«, skriver skyddsombuden bland annat.

Enligt anmälarna uttrycker alla olika personalgrupper dagligen desperation och vanmakt: »Vi tröstar gråtande arbetskamrater på gränsen till utmattning. Och vår bild är att ingen lyssnar och tar detta på allvar.«

I skrivelsen, som är riktad till sjukhusledningen, kräver skyddsombuden bland annat rättvisa löner, att en extern konsult utvärderar ledarskapet och att personalstyrkan justeras upp.

Läkartidningen har sökt Mellersta Skånes läkarförening för en kommentar.