Enligt regionen finns en »samlad bedömning kring att ett nytt ledarskap behövs för att lösa de problem och utmaningar som finns«. Mer precis än så vill inte regionstyrelsens ordförande Eva Hellstrand (C) vara.

– Vi har gjort en samlad bedömning av det läge vi befinner oss i, det som hänt tidigare och vad behöver göras framåt. Och då har vi kommit fram till att vi behöver ett nytt ledarskap i regionen.

Bara för några dagar sedan uttryckte hon sitt stöd för Hans Svensson när det blev en het diskussion i regionfullmäktige, vilket Östersunds-Posten rapporterat om.

Vad är det egentligen som ändrats?

– Ja, fast det vet du ju mycket väl att det är så det är – man har fullt förtroende tills man inte har det längre. Det finns inget mellanläge där man har lite förtroende, säger hon till Läkartidningen.

Är det kritiken som framkommit från bland annat läkarföreningen?

– Det är ingen specifik sak som varit avgörande, utan det är en samlad bedömning där många saker spelat in, också behovet av ett framtida ledarskap.

Som Läkartidningen tidigare berättat har Jämtlands läns läkarförening krävt både Hans Svenssons och hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Söderkvists avgång. Den besvärliga situationen i vården har lett till att läkarföreningen gjort sex 6:6:a-anmälningar om arbetsmiljöbrister mot regionen. I ett öppet brev skrev läkarföreningen förra veckan att man länge påtalat missförhållanden, och måttet rågades när en klinikchef nyligen fick sparken, vilket gjort att personalen tappat förtroendet för ledningen.

Annika Östling, ordförande i Jämtlands läns läkarförening, har delade känslor om beskedet att regiondirektören får gå.

– Vi behöver en nystart i Jämtland Härjedalen, och vi ser inte att Hans Svensson skulle vara en del av att ta oss ur den här krisen. Så på det sättet är det nödvändigt att han avgår.

– Sedan är det tråkigt att vi har behövt hamna i den här situationen – att man inte har lyckats lyssna på våra synpunkter tidigare, för de har varit kända i regionen länge.

Tror du era protester har haft stor betydelse?

– Det tror jag absolut.

Nu övertar biträdande regiondirektör Anders Byström rollen som regiondirektör. Om några dagar, den 9 december, ska regionstyrelsen besluta hur man ska göra med rekryteringen av en ny regiondirektör.

Eva Hellstrand säger att hon inte är beredd att uttala sig om vad det framtida ledarskapet behöver, som saknas i dag.

– Det är något vi måste diskutera, också med andra partier.

Hur var det att ta beslutet om Hans Svenssons avgång?

– Att avsluta med en samarbetspart, personal som man trivts bra med, är ett tufft beslut att ta som politisk ledning. Men vi kom ändå fram till att vi nu gör så här.

Jämtlands läns läkarföreningen har även kritiserat hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Söderkvist, vars förtroende de också anser är förbrukat bland personalen. Eva Hellstrand säger dock att den posten inte är upp till politikerna att ta beslut om.

– Politikerna beslutar om regiondirektören, inte om någon annan. I övrigt har jag förtroende för de chefer vi har på olika ställen.

Läkarföreningens åsikt om hälso- och sjukvårdsdirektören är dock oförändrad.

– Förtroendet för Maria Söderkvist är fortfarande lika lågt, säger Annika Östling.

Vad behövs av ett nytt ledarskap?

– Vi behöver ett ledarskap som har kunskap och intresse om Jämtland Härjedalen som region. Man behöver vara medveten om utmaningarna med framför allt kompetensförsörjning i ett glest befolkat län i Norrlands inland. Man behöver ta vara på den kunskap som finns i hälso- och sjukvården lokalt, alternativt ha stor förmåga att lyssna på den kompetens som finns.

– Situationen i Jämtland Härjedalen är besvärlig och den har försämrats de sista åren genom flertalet olyckliga beslut som regionledningen har tagit. Dessa beslut blir inte ogjorda för att regionledningen avgår, men det blir en möjlighet till nystart vilket ger oss hopp.

På måndagen meddelade Eva Hellstrand också att hon avgår i samband med regionfullmäktige i februari. Hon fyller 65 i maj, och har dessutom inte återhämtat sig helt efter att ha drabbats av sepsis 2019.

– Min förmåga har förändrats och då inser jag att jag har klarat arbetet genom att vi har haft en pandemi och arbetat digitalt nästan helt och hållet och inte behövt resa. Jag har 9 mil till Östersund och nu börjar kraven komma på fysiska möten. Då känner jag att det inte kommer att fungera.

Läkartidningen har sökt Hans Svensson.

 

Läs även:

Läkarföreningen i Jämtland kräver ledningens avgång: »Måttet rågat«