Låt en region testa om ansvaret för kortare sjukskrivningar kan överlåtas från Försäkringskassan till regionerna. Det är ett av flera förslag på sjukförsäkringens område från Liberalernas social- och sjukvårdspolitiska talesperson Lina Nordquist för fram i en debattartikel i Dagens Medicin tillsammans med Gilbert Tribo, regionråd i Skåne.

De vill också se över reglerna för sjukintygen.

Sjukskrivningsgraden ska kunna vara allt mellan 0 och 100 procent och den ska kunna variera över tid till exempel för att anpassas till en sjukdom i skov.

Tidigt i en sjukskrivning ska ett enklare, kortfattat intyg räcka, medan en längre »komplicerad, svårbedömd eller upprepad sjukskrivning ska flyttas till centrala team i varje region« för att »avlasta fastläkarna och ge tryggare bedömningar«.

Rådgivande rehabiliteringsgrupper föreslås införas i primärvården för att stötta läkare efter 60 dagars sjukskrivning.

Partiet vill också se över om det går att låta andra yrkesgrupper bedöma arbetsförmåga och skriva utlåtanden vid vissa tillstånd, till exempel om arbetsterapeut eller sjukgymnast ska kunna bedöma sjukdom eller arbetsförmåga i rörelseapparaten.

Liberalerna vill också minska fusk bland annat genom att ge Försäkringskassan lagstöd för att »spana på en klient som misstänks ha simulerade åkommor eller som både jobbar och är sjukskriven«.