– Det är hemskt illa att någon på vårt sjukhus går ut och ger så definitivt felaktig information mot vad Folkhälsomyndigheten, Barnläkarföreningen, etikrådet med flera har sagt, säger chefläkare Christer Printz.

– Deras rekommendationer bygger ju på vetenskap och beprövad erfarenhet. Så att ge råd i direkt motsättning mot det är inte okej.

Sedan september rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla barn från 12 år ska vaccineras mot covid-19. Dessförinnan, sedan i juli, var rekommendationen att 16- och 17-åringar skulle vaccinera sig, utöver alla vuxna.

Men under ungefär ett halvårs tid har läkaren, som arbetar med barn och ungdomar, avrått ett stort antal av sina patienter från att vaccinera sig mot covid-19. Det kan röra sig om cirka 200. Skaraborgs sjukhus blev varse vad som hänt när föräldrar hörde av sig och ifrågasatte rekommendationen.

Läkaren har avstängts från arbete och det inträffade har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Därtill gör sjukhuset en intern utredning, där det genom intervjuer visat sig att läkarens egna rekommendationer getts till flera barn.

– Då måste vi utgå från att samtliga kan ha fått informationen och agera därefter, säger Christer Printz.

– Vi har skickat ut 180 brev till anhöriga. Vi har valt ut dem som den här läkaren träffat de senaste sex månaderna.

I brevet berättar sjukhuset om det inträffade och att barn från 12 år uppmanas att vaccinera sig. Sjukhuset har också frigjort vaccinationstider för de berörda barnen och deras syskon.

Eftersom läkarens arbete har inneburit återkommande besök av vissa patientgrupper, tror Christer Printz att sjukhuset nått alla de berörda barnen och deras vårdnadshavare. Men läkarens råd kan ha nått längre än så.

– Vi tycker detta är väldigt allvarligt; att man ger en direkt felaktig information om behovet av vaccinationer. Därtill har det getts rekommendationer om att ge D-vitamin i ganska höga doser i stället för vaccination, och det finns ju inga vetenskapliga belägg för det, säger Christer Printz.

– Dessutom finns en risk för en spridningseffekt, det vill säga att de barn som fått den här rekommendationen också kan tala om för andra att man fått en rekommendation från läkare. Och då kan andra barn välja att inte låta sig vaccineras.

Har läkaren uppgett något motiv till sitt handlande?

– Han hänvisar till selekterade studier som stärker hans åsikt att man inte ska vaccinera.

På tisdagen uppdaterade Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer gällande barns vaccination. Nu uppmanas också barn 5–11 år som är extra känsliga för luftvägsinfektioner att vaccinera sig. Vaccinet Comirnaty är godkänt från fem års ålder, där dosen är lägre jämfört med från tolv års ålder.

 

Läs även:

Vaccination erbjuds barn från 12 år