Den nya uppgörelsen är historisk, säger Sveriges Kommuners och regioners ordförande Anders Knape i en intervju med Sveriges Radio Ekot.

– Det här är en nödvändig förändring för att höja pensionerna för våra anställda, göra oss till mer attraktiva arbetsgivare och samtidigt över tid få ett system som är förutsägbart och där vi vet vilka pensionskostnader vi kommer att ha, säger han.

Men när det gäller pensionsfrågan fick SKR inte med sig Läkarförbundet. I stället planerar Läkarförbundet och SKR för fortsatta förhandlingar under nästa år. Förbundets presstjänst skriver i ett mejl till Läkartidningen att man inte nådde hela vägen fram för en lösning. »Men vi jobbar vidare med frågan för att hitta en lösning som bättre passar läkares arbetsliv och lönestruktur. För oss handlar det bland annat om läkares möjlighet att byta arbetsgivare mellan privat och offentlig sektor och att våra medlemmars löneutveckling skiljer från andra yrkesgrupper i sektorn.«

Övriga delar av överenskommelsen inkluderar dock även Läkarförbundet. Exempelvis väntar större möjligheter till studier i upp till två år med inkomstutfyllnad. Arbetsmiljösatsningar kopplade till friskfaktorer står också på agendan.

– Vi är glada att vi kunnat nå en bred överenskommelse kring omställning. Läkarna får ett avtal som passar våra grupper något bättre. Rätten till studiestöd under längre tid och med högre ersättningsnivåer gör att du som läkare ges möjlighet att bredda ditt CV under karriären, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale i ett uttalande.

Hon gläds också åt att läkare inte kommer att omfattas av den nya LAS-lagstiftningen som börjar gälla nästa år, där tre personer räknas bort från turordningsreglerna.

– Det är en framgång för läkarkåren. Utökade undantagsmöjligheter hade varit mycket negativt för akademikergrupper som läkare.

Omställningsavtalet träder i kraft den 1 oktober nästa år och gäller samtliga 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner.

Fakta omställningsavtalet KOM-KR

  • Avtalet anpassas så att Omställningsfonden kan bli en registrerad omställningsfond.
  • Grundläggande stöd i form av bland annat vägledning och rådgivning införs.
  • Arbetsgivare har fortfarande möjlighet att söka medel för förebyggande insatser.
  • Tre nya kollektivavtalade studiestöd som ger goda ekonomiska villkor för kompetensutveckling och omställning med studiestöd införs.
  • Ekonomiskt stöd förändras i vissa delar.
  • Omställningsfondens uppdrag utökas bland annat genom möjlighet att stötta arbetsgivare vid arbete med strategisk kompetensförsörjning.
  • Premien är 0,25 procent (varav 0,15 procent som ersätts av staten).

Källa: Sveriges Kommuner och regioner

Fakta avsiktsförklaring för friska arbetsplatser

  • En kunskapssatsning på friskfaktorer. Avsiktsförklaringen omfattar flera initiativ i syfte att öka kännedomen om friskfaktorer och hur ett systematiskt arbete kan bidra till hållbar arbetsmiljö i den kommunala sektorn.
  • Utvecklat stöd för samverkan, dialog och inflytande på arbetsplatser i syfte att stödja lokala parter i samverkansarbete.
  • Uppföljning av pandemins påverkan på arbetsmiljöarbetet i syfte till att rusta arbetsmiljöarbetet ytterligare inför eventuellt kommande kriser.

Källa: Sveriges Kommuner och regioner