Det råder ett pressat läge för förlossningsvården i Stockholm. Men nyligen gick Karolinska universitetssjukhuset ut med att man nästa år ska ta emot ytterligare 500 födande utöver sjukhusets tidigare uppdrag.

Totalt beräknas 3 700 kvinnor förlösas vid Karolinska i Solna under 2022. Dessutom meddelade sjukhuset att man i mitten av januari ska öppna en ny avdelning för eftervård i Solna. I dag är eftervården utspridd på flera platser och syftet med den nya avdelningen är att samla all eftervård på ett och samma ställe.

Men att öppna en ny eftervårdsavdelning innebär att annan vård i NKS-huset behöver flytta på sig. Ännu finns inget formellt beslut men huvudspåret är att inhysa den nya eftervårdsavdelningen i lokaler där slutenvårdsavdelningen för patienter med hud-, njur- eller reumatologiska sjukdomar finns i dag.

Planen är att slutenvårdsavdelningen i stället ska flytta till gamla toraxhuset, även kallat N-huset. Det säger Carina Metzner, tf chef för tema inflammation och åldrande, till Läkartidningen.

– Det har funnits flera idéer på vägen för hur Karolinska ska få till det här ökade antalet förlossningar och framför allt eftervårdsplatserna. Men nu är det bara den här idén kvar och nu jobbar vi för fullt för att se om det är görbart och hur vi får till det.

En flytt till N-huset kommer att innebära att vårdavdelningen får färre vårdplatser. Dessutom blir det inte endast enkelsalar som i dag.

– Under hösten har vi lyckats komma upp till 24 vårdplatser på den nuvarande avdelningen och när vi flyttar får vi 20 vårdplatser. Men på vårt tema samlar vi all slutenvård i samma hus på olika våningsplan. I och med det så hoppas vi att vi ska kunna samarbeta på ett annat sätt så att vi kommer kunna kompensera för de förlorade vårdplatserna inom våra andra verksamheter.

Men flyttplanerna möter kritik från läkarhåll. Lina Ivert, en av läkarna som ansvarar för hudpatienterna inom slutenvården, säger att beskedet om flytten kom som en stor överraskning för personalen.

– Vi har fått väldigt lite information. Vi fick ett mejl i förra veckan om att vi ska rikta in oss på att flytta. Ingen har frågat oss ansvariga överläkare på avdelningen om vad det kan innebära patientsäkerhetsmässigt, säger hon.

Lina Ivert fortsätter:

– Och såvitt jag känner till har man inte gjort någon risk- och konsekvensanalys innan.

Lina Ivert menar också att de tilltänkta lokalerna är sämre anpassade för den typ av vård som bedrivs på avdelningen.

– I de nya lokalerna är det färre platser samt dubbelrum som inte alltid kan utnyttjas. Många patienter inom den dermatologiska slutenvården har en hög infektionsrisk och riskerar att sprida infektioner på grund av skadad hudbarriär och immunosuppressiva behandlingar.

Hon hoppas att sjukhusledningen ska tänka om och ändra sitt beslut.

– Vi är – utöver Lund som har fyra platser – den enda storskaliga högspecialiserade avdelningen för dermatologisk slutenvård i Sverige. En minskning av antalet vårdplatser kommer att få allvarliga konsekvenser för de svårast sjuka, säger Lina Ivert.

Hon får medhåll av Elisabet Svenungsson, professor och överläkare i reumatologi vid Karolinska i Solna.

Elisabet Svenungsson, professor och överläkare i reumatologi vid Karolinska i Solna. Foto: Gustaf Svenungsson

– Konsekvenserna blir vi inte kan ta emot patienterna. Vi har redan långa väntelistor och alltid 100 procents beläggning. Vi kan med nuvarande antal vårdplatser inte ta emot alla reumatologiska patienter som skulle behöva komma hit, säger hon.

Elisabet Svenungsson anser att det är en stor felprioritering att använda dyra vårdplatser i enkelrum anpassade för högspecialiserad vård för att ta hand om nyförlösta kvinnor. En flytt skulle också vara ett hårt slag för avdelningen, menar hon.

– Jag tycker att det är självklart att 500 ytterligare förlossningar inte kan motivera en flytt av vår slutenvårdsavdelning som vi byggt upp ända sedan NKS öppnade. Det har varit mödosamt att få det att fungera men det har blivit en allt stabilare avdelning som nu har ett bra samarbete och med nöjda medarbetare.

Vad är ditt förslag på var den samlade eftervården ska förläggas i stället?

– Det är inte vår sak att lösa förlossningskrisen, men i princip hela gamla Karolinska sjukhuset står ju tomt och det skulle kunna snabbrenoveras. En möjlighet är att eftervården skulle kunna använda den här vårdavdelningen i toraxhuset i väntan på att man renoverar på gamla Karolinska.

Carina Metzner uppger att man just nu håller på att göra risk- och konsekvensanalyser. Hon konstaterar att det finns patienter på avdelningen som behöver enkelrum och hon framhåller att det är viktigt att inte kompromissa med patientsäkerheten.

– Nu håller vi på att titta på vilka specifika patientgrupper som måste ha enkelrum. Vi ska absolut inte lägga en patient som behöver enkelrum på ett dubbelrum. Då får vi i så fall spärra den andra platsen. Vi har haft den här vårdavdelningen på andra ställen förut där det inte bara har varit enkelrum, så jag tror ändå att vi kommer att kunna lösa det så att alla som behöver enkelrum kommer att kunna få det.

Samtidigt medger hon att det är snabba ryck för verksamheterna, och hon har förståelse för att det finns medarbetare som är missnöjda över att behöva flytta.

– Jag förstår mycket väl att det kommer som en liten chock och att man är frustrerad över att behöva riva upp sin välfungerande avdelning och flytta. Även om det inte är så långt så är det en flytt med allt vad det innebär. Det är tufft.

Tycker du som temachef att det är en bra idé att göra den här flytten?

– När vi försökte komma på hur vi skulle lösa det här med det ökade förlossningsuppdraget så insåg vi alla att det inte fanns en bra lösning, det fanns mer eller mindre dåliga lösningar. Tillsammans, över tid, har vi kommit fram till att det här är den minst dåliga lösningen.