– För att minimera risken för smittspridning och skydda de sköraste behöver vi nu gå tillbaka till tidigare nivå, säger Anna Stjärne Aspelund, överläkare på Vårdhygien i Region Skåne, i ett pressmeddelande.

Patienter som vårdas på sjukhus i Skåne bör hädanefter också använda munskydd när de inte ligger på sina rum, och även i öppenvården rekommenderas alla patienter att bära munskydd. Alla patienter ska i största möjliga utsträckning vistas på sina rum.

De nya hårdare reglerna gäller från måndagen den 6 december, men det finns möjlighet att införa dem omedelbart. Direktiven gäller till den 16 januari, men kan komma att förlängas.

I Västra Götalandsregionen återinförs också krav på munskydd, rapporterar lokala P4-kanaler. Presstjänsten bekräftar för Läkartidningen att smittskyddsnivån nyligen höjts för att stävja smittspridningen. Vårdanställda i hela regionen ska nu bära munskydd i sjukhusens lokaler, och även patienter och närstående kommer att erbjudas munskydd.

Beskedet kommer samtidigt som antalet patienter som behöver sjukhusvård på grund av covid-19 ökar i regionen. På onsdagen vårdades 63 personer på sjukhus, varav nio på intensivvårdsavdelning – att jämföra med förra veckan då 45 fick sjukhusvård, varav två på Iva.

– Vi har trots veckor med ökad smittspridning inte märkt av ett ökat tryck på vården. Men nu är det en ganska rejäl ökning, vilket är en oroande utveckling, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Jan Kilhamn i ett pressmeddelande.

Antalet bekräftade fall ökar också i alla åldersgrupper. Vecka 47 bekräftades 1 670 nya fall, vilket är en ökning med 54 procent jämfört med veckan innan.

De nya riktlinjerna i Skåne

 • Munskydd ska användas av all personal vid patientnära arbete.
 • Visir används som tillägg till munskydd/andningsskydd vid patientnära arbete vid misstänkt eller konstaterad covid-19 samt vid misstanke om smittspridning på enheten.
 • Håll avstånd när det är möjligt.
 • Personal ska bära munskydd vid vistelse i vårdlokaler när fysisk distansering till annan personal ej kan tillämpas samt vid långvarigt
  arbete i trånga arbetsutrymmen. Kontinuerlig munskyddsanvändning kan övervägas som alternativ om det är praktiskt mer tillämpbart.
 • Alla patienter ska i största möjliga utsträckning vistas på sina rum.
 • Patient bör använda munskydd i följande situationer: i slutenvård vid vistelse i vårdlokaler utanför vårdrummet samt i öppenvård och
  dagsjukvård vid vistelse i vårdlokaler. Barn 12 år och yngre samt personer som av olika skäl inte kan använda munskydd undantas.
 • Verksamheten beslutar om möjlighet till säkra besök. Besökare bör använda munskydd vid vistelse i vårdlokaler.
 • Fortsatt hög vaksamhet på symtom och frikostig provtagning av patienter och personal i enlighet med befintliga rutiner.