I Region Östergötland blir grundvaccinering mot TBE gratis för barn och ungdomar i åldern 3 till 18 år vid årsskiftet.

Även för vuxna kommer det att bli billigare att vaccinera sig. Här ska grundvaccinering delvis subventioneras från och med 2023, så att kostnaden per dos landar på 200 kronor, det vill säga lika mycket som för ett besök i sjukvården. Sammanlagt beräknas satsningarna kosta runt 23 miljoner kronor per år.

Även Region Uppsala satsar på gratis TBE-vaccinering för barn från årsskiftet.

Regionerna är dock inte först ut – Region Sörmland körde i gång redan 2018. Frågan har varit på tapeten även i exempelvis Region Stockholm. Här visade dock en hälsoekonomisk analys som Folkhälsomyndigheten gjorde på regionens uppdrag 2018 att gratis TBE-vaccin inte var kostnadseffektivt.