Det var under en pressträff på torsdagen som socialminister Lena Hallengren (S) presenterade den förnyade överenskommelse om vaccination som regeringen träffat med Sveriges Kommuner och regioner (SKR).

Regionerna får alltså 200 miljoner kronor extra för att bland annat skala upp vaccinationskapaciteten under 2022. Det är en förstärkning av de 100 miljoner kronor som regeringen betalade ut i september.

Målet är att 450 000 personer per vecka ska få en tredje vaccindos. Nationellt ska 80 procent av dem som är 50 år och äldre ha fått en tredje dos vecka 3.

Staten kommer också fortsatt att ersätta regionerna för varje genomförd vaccination.

– Vi höjer ersättningen för varje dos 1 och dos 2 som ges till dem som är 18 år eller äldre, med det uppenbara syftet att stimulera ytterligare insatser för att nå dem som är hittills ovaccinerade, sa Lena Hallengren.

Ersättningen för dos 1 och 2 som ges till personer som är 18 år och äldre höjs med 50 kronor till 325 kronor.

En annan nyhet är att Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att genomföra en nationell vaccinationsvecka under vecka 11.

– Varje vecka framöver ska vara en vaccinvecka, men vi ser ett behov av att genomföra ett särskilt uppsamlingsheat under första kvartalet, sa Lena Hallengren.

Vid pressträffen deltog även bland andra Marie Morell, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation. Hon slog fast att regionerna har en hög kapacitet – både för att fortsätta vaccinera brett och för att arbeta uppsökande för att öka vaccinationstäckningen i alla grupper.

Regeringen och SKR har även tecknat en överenskommelse om nationell testning och smittspårning för 2022.

Staten kommer fortsatt att ersätta regionerna med ett schablonbelopp om 1 100 kronor per PCR-test och 300 kronor per antigentest. Regionerna åtar sig att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för testning.

Regeringen avsätter även 350 miljoner kronor för till exempel smittspårning för första halvåret 2022.