Vid pressträffen presenterade Folkhälsomyndigheten tre nya scenarier för utvecklingen av covid-19. I samtliga scenarier väntas smittspridningen fortsätta uppåt med en topp i januari. Under samma period väntas även en ökning av antalet patienter som vårdas för covid-19 inom både slutenvården och intensivvården.

– Det är fortfarande på en betydligt lägre nivå än tidigare under pandemin. Men sammantaget är situationen illavarslande och därför anser vi på Folkhälsomyndigheten att det snarast behövs ytterligare smittskyddsåtgärder för att bromsa utvecklingen och möjliggöra för fler att vaccinera sig i tid, sa Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell på pressträffen.

För att få bukt med smittspridningen införs ett antal restriktioner som börjar gälla den 23 december:

  • Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.
  • För mässor, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person.
  • Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar fortgå.
  • Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen och avstånd krävs mellan olika sällskap.
  • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tillåts bara sittande gäster om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis.
  • Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.
  • Vid tillställningar på fler än 500 deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.

Folkhälsomyndigheten har även hemställt till regeringen att fatta beslut om ett maxtak på 50 personer vid uthyrning av platser för privata sammankomster samt enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik. Man vill också se krav på negativt covidtest som är max 48 timmar gammalt för utländska medborgare som reser in i Sverige.

Folkhälsomyndighetens scenarier

De tre nya scenarierna för smittspridning gäller för perioden 20 december till den 20 mars 2022. I samtliga scenarier antas omikron vara 25 procent mer smittsam än deltavarianten. Den variabel som skiljer i de olika scenarierna är vaccinationernas skyddseffekt mot omikronvarianten. För personer som har tagit den tredje dosen antas skyddseffekten i samtliga scenarier vara 70 procent.

Scenario 0: Vaccinationseffekten mot omikron antas vara 70 procent, det vill säga samma skyddseffekt som antas i modellen för deltavarianten. Antalet nya fall beräknas uppgå till drygt 4 500 per dag i mitten av januari.

Scenario 1: Skyddseffekten av vaccinet antas vara 55 procent. Antalet nya fall beräknas uppgå till drygt 9 000 per dag i mitten av januari.

Scenario 2: Skyddseffekten av vaccinet antas vara 40 procent. Antalet nya fall beräknas uppgå till drygt 15 000 per i mitten av januari.