Smittspridningen i Sverige tilltar – om än från låga nivåer – och belastningen på sjukvården har ökat något. Samtidigt syns en oroväckande utveckling i flera europeiska länder.

Det konstaterar regeringen som mot den bakgrunden nu återinför vissa restriktioner för att bromsa smittspridningen i Sverige.

– Vi behöver nu agera tillsammans så att läget inte förvärras. Därför kommer vi i dag att presentera ytterligare försiktighetsåtgärder, sa statsminister Magdalena Andersson (S) vid en pressträff på tisdagen.

Åtgärderna införs redan i morgon, onsdag, och handlar bland annat om att vuxna uppmanas att hålla avstånd i offentliga miljöer, att serveringsställen ska se till att trängsel undviks och att munskydd bör användas i kollektivtrafiken.

Dessutom uppmanas arbetsgivare vidta åtgärder för att minska smittspridningen. Det kan handla om att göra det möjligt för anställda att i viss mån arbeta hemifrån när arbetet tillåter. Den anställde ska också ges möjlighet att hålla avstånd vid möten och i fikarum.

Regeringen kommer i morgon dessutom att remittera ett förslag om vaccinationsbevis på restauranger och gym.

Om läget skulle förvärras med mycket hög smittspridning och hög belastning på sjukvården, kan det bli aktuellt med att införa saker som fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan, begränsade öppettider på serveringsställen och besöksförbud inom omsorgen.

– Det här är många åtgärder och de är möjliga att införa om vi hamnar i ett värre läge, men den enskilt viktigaste åtgärden för att minska smittspridningen och förhindra att vi behöver ta fler steg i åtgärdsplanen är vaccinationer, sa socialminister Lena Hallengren (S).

Regeringen vill samtidigt återinföra vissa ekonomiska stödåtgärder, bland annat tillfälligt slopat läkarintyg för smittbärarpenning samt tillfälligt slopat karensavdrag. Regeringen ska återkomma till riksdagen om dessa förslag.

Smittskyddsåtgärder från och med den 8 december:

  • Arbetsgivare rekommenderas att, om möjligt, undvika större samlingar, möjliggöra
    för anställda att hålla avstånd och i viss utsträckning arbeta hemifrån
    när det är lämpligt.
  • Universitet och högskolor ska bedriva undervisning på plats men vidta smittskyddsåtgärder som att hålla avstånd vid större samlingar.
  • Vuxna bör hålla avstånd i offentliga miljöer, undvika miljöer med trängsel, välja andra transportsätt än kollektivtrafiken om möjligt.
  • Serveringsställen ska undvika trängsel.
  • Resenärer rekommenderas att använda munskydd vid trängsel eller när det inte går att hålla avstånd i kollektivtrafik.