Beslutet att avveckla den akutgeriatriska avdelningen på sjukhuset i Sundsvall fattades av hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västernorrland i fredags. Det innebär även att strokeavdelningen ska slås samman med rehabavdelningen.

– Det tragiska är att man genom beslutet tar bort möjligheten att någonsin få tillbaka de vårdplatser vi behöver allra mest, de akutgeriatriska, säger Joakim Eriksson, specialist i internmedicin på sjukhuset, till Dagens Medicin.

Han startade tidigare i år en namninsamling för att stoppa neddragningen av vårdplatser på sjukhuset i Sundsvall, och är en av flera läkare som protesterat mot beslutet och varnat för att svaga och multisjuka patienter kommer att få sämre vård. Även Rasmus Jansson, överläkare i geriatrik, är kritisk.

– Man framtvingar krigsprioriteringar i fredstid i ett i-land. Det känns ovärdigt att man ska göra det, säger han till Sundsvalls Tidning.

Han säger till tidningen att han upplever att politikerna fokuserar på att ta ansvar för ekonomin, men struntar i de medicinska konsekvenserna av åtgärderna.

Förslaget fick rött ljus i en patientsäkerhetsanalys som regionen gjorde. Analysen visade att förändringarna kan leda till allvarliga risker för patienterna, exempelvis försenad vård och behandlingar, överbeläggningar samt kompetenstapp. Vid analysen har regionen dock utgått från att alla vårdplatser kan hållas öppna, vilket inte är fallet i nuläget.

Mikael Saric, chefläkare på sjukhuset, säger till Dagens Medicin att man bör överväga att göra en ny riskanalys för att se hur beslutet påverkar sjukhuset. Det tycker även Pia Lundin, företrädare för Sjukvårdspartiet och andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, som röstade emot fredagens beslut. Men Lena Asplund (M), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, tycker inte att det behövs någon ytterligare riskanalys.

Fredagens beslut är den sista delen i ett större sparpaket som berör slutenvården i Västernorrland. De övriga delarna klubbades igenom under sommaren, och innebär en neddragning av vårdplatser på regionens tre sjukhus.

Bakgrunden är ett underskott sedan många år. Regionfullmäktige har krävt att budgeten ska vara i balans till 2022.

Läs också:

Region Västernorrland klubbar igenom kritiserat sparpaket