Den sista november fick Sverige sitt första fall av virusvarianten omikron. På torsdagen, ett par dagar senare, summeras antalet bekräftade fall i Sverige till sex. Samtliga är kopplade till resor i Sydafrika. I Europa har totalt 70 fall bekräftats.

– På grund av detta har vi skalat upp vår typning och sekvensering. Vi sekvenserar alla positiva prover av personer som varit på utlandsresa. I nuläget är det ungefär en tredjedel av dem som smittats i Sverige, sa Britta Björkholm, avdelningschef på smittskydd och hälsoskydd vid Folkhälsomyndigheten, på torsdagens myndighetsgemensamma presskonferens.

– Har vi fall där vi misstänker omikron, sekvenserar vi dem genast.

Bevakningen av omikronspridningen skärps till exempel genom en snabbare metodik med typning genom PCR-test. Vid en en indikation på om det skulle kunna vara den nya virusvarianten, går provet till sekvensering.

– Det kommer vi göra med i stort sett alla bekräftade fall av covid-19, sa Britta Björkholm.

I Sverige syns en ökning av antalet fall av covid-19. Från vecka 46 till 47 ökade fallen med nästan 70 procent. För de båda veckorna tillsammans handlar det om 183 fall per 100 000 invånare.

Sedan Folkhälsomyndigheten presenterade nya rekommendationer om testning, exempelvis att alla med symtom ska testa sig, har testningen också ökat. Förra veckan PCR-testades ungefär 226 300 personer, varav 5,4 procent var positiva.

Antalet nyinlagda för covid-19 på landets intensivvårdsavdelningar ligger på en ganska stabil nivå.

– Här har vi så små antal så det kan fluktuera naturligt. Men möjligen ser vi en tendens till en ökning, sa Britta Björkholm.

 

Läs även:

Första fallet av omikron bekräftat i Sverige

WHO: Globala risker med nyupptäckt virusvariant