Just nu är 16 fall av omikron-varianten bekräftade i Sverige. I princip alla fall har en resekoppling. Men i Region Stockholm har ett fall utan känd resekoppling dykt upp, enligt Sara Byfors, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

– Det är en indikation på att det finns viss smittspridning av omikron även i Sverige. Men det är svårt att säga hur omfattande den är, sa hon på torsdagens presskonferens.

Bekräftade Iva-fall per 100 000 invånare. Skärmdump från pressträffen den 9 dec.

Smittspridningen ökar fortsatt i Sverige, om än från en låg nivå. Även behovet av sjukvård ökar. Enligt de senaste siffrorna vårdas 350 personer på en vanlig vårdavdelning. Det är en ökning med 64 personer sedan förra veckan. 56 personer med covid-19 vårdas på Iva, vilket är en ökning med 13 personer.

– Det är en ganska snabb ökning. Så även om nivån fortfarande är någorlunda, är ökningstakten oroande, säger Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd, Socialstyrelsen.

Intensivvården har en ledig kapacitet på 21 procent. Socialstyrelsen har bedömt att det är rimligt att ha minst 20 procent ledig kapacitet för att ha en god beredskap.

Fem regioner har gått upp i stabsläge, och fyra regioner har rapporterat betydande påverkan till följd av covid-19. 18 av 21 regioner bedömer att det kommer bli försämringar på kort sikt, och 19 bedömer att det blir försämringar på längre sikt.

– Det är en negativ bild man har ute i regionerna, utifrån utvecklingen och belastningen på vården, konstaterar Iréne Nilsson Carlsson.

På en fråga om sjukvårdspersonalens julledighet riskerar att frysa inne, svarar hon:

– Vi vet att det varit en hård belastning länge och att det finns vakanser och utmaningar med personalförsörjningen. Men det är de verksamhetsansvariga som planerar bemanning och hanterar personalfrågorna. Men det är klart: Skulle situationen bli värre, så är det klart att risken ökar för att man inte kan få ut sin ledighet som man tänkt.

Det är tydligt att vaccinering skyddar mot allvarlig sjukdom, enligt Sara Byfors. Medelåldern på de ovaccinerade covid-19-sjuka som vårdas på Iva är även lägre än för de vaccinerade.

– Det är en lägre incidens bland vaccinerade. Men ökningen vi ser sker i båda grupperna, säger hon.