Sveriges Kommuner och regioners årliga punktprevalensmätning av trycksår, som ger en ögonblicksbild av läget i vården, visar en ökning av trycksår jämfört med förra året. I mätningen, där alla regioner utom Stockholm och Östergötland ingår, syns en ökning i 15 regioner. Bara Blekinge, Jönköping, Halland och Jämtland Härjedalen har lyckats pressa ned andelen trycksår jämfört med den förra mätningen som gjordes i början av pandemin.

Nationellt har andelen patienter med trycksår ökat från 11 till 14 procent, och på många håll har läget hunnit försämras mer än så. Sörmland är den region med högst andel patienter med någon form av trycksår. Där har andelen ökat från 14 till 23 procent sedan den förra mätningen.

En anledning kan vara att pandemin slukat resurser och tvingat personal att i högre utsträckning än tidigare hoppa in på andra avdelningar, vilket gjort det svårare att behålla rutiner i arbetet. Det säger Marie Bennermo, chef för patientsäkerhetsenheten i Region Sörmland.

– Här i Sörmland var vi väldigt hårt drabbade både under den första och den tredje pandemivågen, så vi har fått ställa in utbildningar och nätverksträffar för våra trycksårsombud. Det kan ha påverkat resultatet.

Före pandemin har regionen i flera år haft ett fokus på just trycksår. Paradoxalt nog kan det ha bidragit till dippen i statistiken, eftersom man då kanske upptäcker fler lindrigare sår än vad mindre tränade ögon gör, enligt Marie Bennermo.

– Vi ser att framför allt andelen trycksår av första graden var ganska hög – och vi har jobbat väldigt mycket med att identifiera trycksår tidigt. Det är naturligtvis positivt, men kanske inte för våra siffror, säger hon.

Marie Bennermo hoppas att trycksåren snart ska minska när det ordinarie förebyggande arbetet nu har kommit igång igen.

– Det här är en prioriterad fråga för oss. Det är jättetråkigt att resultaten försämrats men vi kommer att ta nya tag.

Läs också: Kalmar vände trenden – satte ökat fokus på trycksår under pandemin