Under tisdagsförmiddagen vårdades 102 personer med covid-19 på intensivvårdsavdelningar runt om i landet, visar uppgifter från intensivvårdsregistret. Det är den högsta siffran sedan i juni och en uppgång på 15 procent sedan förra veckan, rapporterar TT. Utöver Iva vårdades på måndagen 488 covidsjuka i slutenvården, enligt SVT Nyheter.

Jämfört med för ett år sedan är det fortfarande betydligt färre patienter som vårdas för covid-19. Trots det är läget ansträngt på många håll i landet. Tobias Carlson, läkare och samordnare för pandemigruppen på Sahlgrenska universitetssjukhuset, säger till SVT att julhelgen var lugnare än väntat men att personalen ändå märker av en ökad belastning eftersom nya patientgrupper tillkommit. Söktrycket för alla sjukdomar är nu högt, samtidigt som många ur personalen själva är hemma sjuka, vilket försvårar situationen, enligt Tobias Carlson.

– Under de första vågorna såg vi en kraftig minskning i söktrycket av akut vård. Nu söker man som man gör i vanliga fall, sen kommer covid ovanpå det, säger han.

Även Sven Karlsson, chefläkare på Skånes universitetssjukhus, tycker att covidläget var värre förra julen.

– Antalsmässigt är inneliggande patienter 22 procent jämfört med för ett år sedan. Men då var antalet patienter med andra åkommor betydligt färre, säger han.