Mia Ajax. Foto: Privat

Områdeschefen för hud, infektion och medicin vid Östersunds sjukhus, Mia Ajax, fick för några veckor sedan sluta sitt chefsförordnande i förtid efter att ha arrangerat en planeringsdag på ett pensionat. Det stred mot regionens regler att i första hand använda de egna lokalerna för den typen av arrangemang. Men avskedandet ledde till kraftiga reaktioner från vårdpersonalen och en manifestation till stöd för Mia Ajax anordnades.

Region Jämtland Härjedalens jurister inledde också en granskning av om det hela gått rätt till, sedan Dagens Medicin rapporterat att det inte stod i beslutsunderlaget att regelbrott skulle kunna leda till uppsägning. Nu är översynen klar och enligt den tillförordnade regiondirektören Anders Byström är det tydligt att regelverken behöver ses över och förtydligas.

– Vi kan inte ha outtalade förväntningar på våra chefer som inte går att härleda till gällande rutiner och riktlinjer. Det ska vara lätt att göra rätt och i det här fallet har det brustit i såväl dialog som tydlighet. Där har vi ett stort förbättringsarbete att göra, säger han i ett pressmeddelande.

Därmed kan Mia Ajax återgå till sin tidigare tjänst om hon vill. Själv säger hon till Läkartidningen att beskedet känns »jättetrevligt« och att hon hela tiden hoppats på upprättelse, men att hon behöver ha en dialog med sin närmaste chef innan hon tar ett beslut. En helt annan tjänst som cancersamordnare har också varit uppe för diskussion. Ett bra alternativ, enligt Mia Ajax.

– Det är inte en självklarhet att gå tillbaka utifrån hur läget har varit och fortsätt är. Jag har svårt att gå tillbaka så länge som hälso- och sjukvårdsdirektören (Maria Söderkvist, reds. anm.) sitter kvar.

I samband med manifestationen i slutet av november framförde läkarföreningen kravet att hälso- och sjukvårdsdirektören, liksom den dåvarande regiondirektören Hans Svensson, skulle lämna sina tjänster eftersom förtroendet för dem ansågs förbrukat. I början av december kom beskedet att Hans Svensson fick gå med omedelbar verkan. Regionstyrelsens ordförande Eva Hellstrand (C) sa då till Läkartidningen att beslutet baserats på en samlad bedömning där man kommit fram till att nytt ledarskap behövdes. Apropå Maria Söderkvists tjänst sa hon att politikerna beslutar om regiondirektören, inte om någon annan.

– I övrigt har jag förtroenden för de chefer vi har på olika ställen.

Läkartidningen har sökt Maria Söderkvist.

Läs också:

Läkarföreningen i Jämtland kräver ledningens avgång: »Måttet rågat« (26 november)

Kritiserad regiondirektör får gå med omedelbar verkan (6 december)

Regionjurister granskar om det var rätt att sparka vårdchef i Östersund (8 december)