Störningarna av recepttjänsten pågick i tre timmar från lunchtid tisdagen den 14 december. Under den perioden var det svårt att förskriva recept och vissa apotek hade problem att expediera e-recept. E-hälsomyndigheten skriver att problemen inträffade på grund av ett tekniskt fel i datasystemen som hanterar recepten. Myndigheten beklagar det inträffade och de problem som det kan ha medfört för apotekskunder och medarbetare på apotek och i hälso- och sjukvården.

I november i år släcktes E-hälsomyndighetens recepttjänster ner i cirka 14 timmar under en helg för ett planerat plattformsbyte. Anledningen var en uppdatering av Nationella läkemedelslistan. Då kunde varken e-recept skickas eller expedieras och patienterna kunde inte heller hämta ut läkemedel på apoteken. Inför stoppet skärpte regionerna och apoteken beredskapen, och skickade bland annat med extra doser till patienter.

Det är oklart om störningarna kan ha något samband med detta.

Läs också:

Nationella läkemedelslistan släcks ner i helgen

Nationell läkemedelslista får tummen ner av läkare