– Vi har nu tagit beslut om stabsläge på våra tre sjukhus, och har återigen aktiverat regional särskild sjukvårdsledning, för att ha möjlighet att kraftsamla sjukvårdens resurser för patienter med covid-19. Vi ser en sakta men oroväckande ökning i antalet länsbor som behöver sjukhusvård för covid-19, och det måste vi ha beredskap för att ta hand om, säger regionens hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig i ett pressmeddelande.

Inledningsvis kommer regional särskild sjukvårdsledning att ha avstämning om vårdsituationen en gång i veckan, men vid behov kan man ha tätare träffar.

På onsdagen vårdades 16 patienter med covid-19 på länets sjukhus, varav 5 inom intensivvården.

Under gårdagen gick även Region Blekinge upp i stabsläge.