Stabsläget innebär att Region Norrbotten nu inrättar en regional krisledning som följer utvecklingen och snabbt kan vidta åtgärder vid behov. Det är det lägre av tre beredskapslägen.

– Vi följer situationen noggrant för att se hur det utvecklar sig. Att vi samtidigt hanterar influensa, covid-19 och sjukfrånvaro inom vården är en påfrestning för oss, säger regiondirektör Anna-Stina Nordmark Nilsson, i ett pressmeddelande.

Förutom ett högt sjuktal är det också hög beläggning på flera vårdavdelningar, rapporterar SVT Norrbotten. Anna-Stina Nordmark Nilsson säger dock att det i nuläget inte är aktuellt att kalla in personal från jul- och nyårsledigheter.

Vid Socialstyrelsens genomgång av regionernas situation i torsdags, hade fem regioner rapporterat stabsläge. Övriga hade rapporterat normalläge.