Som Läkartidningen tidigare berättat kan 1177 Vårdguiden på telefon sedan början av november boka in patienter direkt mot olika vårdcentraler, även där de inte är listade. Region Stockholm införde förändringen med syftet är att göra det enklare för patienter att få en akuttid direkt i telefon, vilket ska ge en trygghet som gör att patienterna undviker att söka akutsjukvården. Vårdcentralerna ska upplåta minst tre tider i veckan till den typen av bokning.

Förändringen har mött kritik då det visat sig att majoriteten av patienterna inte bokas på den vårdcentral där de är listade. Enligt en enkät som omkring hälften av vårdcentralernas verksamhetschefer svarat på, bokas tre fjärdedelar av patienterna på andra vårdcentraler än där de är listade.

Rasmus Jonlund, kommunikationschef för Liberalerna i Region Stockholm. Foto: Anna Molander

Många verksamhetschefer tycker att det är patientosäkert, och i flera fall skickas patienterna tillbaka till sina egna vårdcentraler för att deras ärenden inte kan avslutas där de bokats in. Vissa vårdcentraler upplever också de tre läkartiderna står oanvända, vilket blir ett slöseri med resurser.

Nu har politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att hälso- och sjukvårdsdirektören under det första kvartalet 2022 ska se över instruktionerna till 1177 Vårdguiden och till husläkarmottagningarna. Enligt beslutet gäller det exempelvis »mötesform, antalet tider hos husläkarmottagningarna och möjligheten till att enbart boka patienter till mottagning där de är listade«.

– Hälso- och sjukvårdsdirektören har fått i uppdrag att ta beslut på delegation. Så behöver man rätta till något kan man göra det fort; det behövs inget nytt nämndbeslut, säger Rasmus Jonlund, kommunikationschef för Liberalerna i Region Stockholm.

– Vi tror att den direkta vägen från 1177 är viktig för patienterna och verksamheten, i begränsad mängd. Men vi får se över om det finns några barnsjukdomar i systemet som behöver rättas till.

Peter Johansson, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef för Vibblaby husläkarmottagning, var den som genomförde enkäten med verksamhetscheferna. Han är positiv till politikernas beslut, men är kritisk till att 1177:s telefonbokning inte pausas i väntan på hälso- och sjukvårdsdirektörens översyn.

– Senast i förrgår var det en vårdcentral där det stod uttryckligen i bokningen att den gällde en liten flicka med 39 grader feber som testat positivt för covid-19. Vi vill absolut inte ha in covidsmittade.

– Framför allt med den ökade smittspridningen känns det här väldigt oroväckande.

 

Läs även:

Fortsatt kritik: 1177 bokar in patienter på »fel« vårdcentraler