– Vi har ett utmanande läge med både covid-19 och säsongsinfluensa som drabbar både patienter och medarbetare. Vi kraftsamlar därför återigen och höjer vår beredskap för att snabbt kunna prioritera åtgärder och fatta beslut, säger Yvonne Haglund Åkerlind, vd på Danderyds sjukhus, i ett pressmeddelande.

I och med stabsläget minskar sjukhuset den planerade vården och vidtar åtgärder för att säkra tillgången till vårdplatser, bemanning och skyddsutrustning.

Dagens Nyheter rapporterar att Södersjukhuset i Stockholm också går upp i stabsläge med anledning av covid-19 och säsongsinfluensan. Men enligt sjukhuset bidrar även halkolyckor och vinterkräksjuka till det pressade läget.

– Det är en allvarlig situation och det finns absolut skäl att vara orolig för att vården kommer vara hårt belastad närmsta veckorna, säger Södersjukhusets chefläkare Sven Klaesson till Dagens Nyheter.

Enligt tidningen vårdas just nu 20 patienter med covid-19 på Södersjukhuset. På Danderyds sjukhus är motsvarande siffra 34 patienter, varav fem vårdas inom intensivvården.

På eftermiddagen meddelade även Norrtälje sjukhus att man går upp i stabsläge. Sjukhuset har ett ansträngt vårdplatsläge med överbeläggningar på samtliga vårdavdelningar. Orsakerna är ett ökat antal patienter med covid-19, i kombination med att allt fler insjuknar i säsongsinfluensa.

– Den senaste tiden har läget på sjukhuset varit tufft, med ett stort inflöde av patienter. Den här veckan har situationen förvärrats ytterligare och vi behöver nu höja vår beredskap för att vid behov snabbt kunna ställa om verksamheten och göra nödvändiga prioriteringar, säger Peter Graf, vd för vårdbolaget Tiohundra, i ett pressmeddelande.