Kortisonpreparat är sedan tidigare förbjudet att ta intravenöst, genom munnen eller genom ändtarmen i samband med tävling. Snart blir det dessutom förbjudet för idrottsmän att få någon typ av kortisonpreparat injicerade, enligt nya bestämmelser från WADA, som är den högsta antidopningsinstansen i världen.

Bakgrunden är att lokala injektioner i terapeutiska doser har visat sig ge nivåer som i kliniska studier kunnat leda till prestationsförbättringar i idrottssammanhang.

– Det är mycket vanligt att man som läkare sprutar kortison i eller bredvid leder vid inflammatoriska tillstånd. Men det finns alltid en risk att hela eller delar av dosen hamnar i muskeln, där det har en prestationshöjande effekt – även om man menat att spruta i eller omkring leden, säger Åke Andrén Sandberg som vill uppmärksamma läkare på de skärpta reglerna.

Fälls en idrottsutövare för dopning kan det leda till hon eller han stängs av i ett eller två år – och även som behandlande läkare kan man få problem, konstaterar han.

– Idrottsrörelsen kan aldrig straffa några läkare och det är inte så grovt att Ivo eller Socialstyrelsen skulle bry sig det minsta om det. Men det är klart att jag – om jag var idrottsman – skulle bli jättearg på en läkare som felbehandlat mig så att jag inte får idrotta på två år, säger Åke Andrén Sandberg och fortsätter:

– Det blir en väldig förtroendeskada. En läkare som bara försökt göra det rätta måste ju känna sig väldigt skyldig.

Han betonar att kortisoninjektioner bara blir förbjudet i samband med tävling.

WADA har tagit fram en lista för hur lång tid det minst tar för olika kortisonpreparat att försvinna ur kroppen, under förutsättning att de används i de maximala doser som tillverkaren anger. WADA räknar dagar från den dagen injektionen ges till och med klockan 23:59 dagen före tävlingsdagen.

– Om alla håller sig till de här reglerna så är det här inget problem, säger Åke Andrén Sandberg.

Om det finns medicinska skäl att ändå använda kortisoninjektioner inom den så kallade wash out-perioden kan idrottsutövaren söka dispens hos Antidoping Sverige.

– Men behöver man en kortisoninjektion så är det lite tveksamt om man alls ska vara med och tävla, säger Åke Andrén Sandberg.

Han uppmanar läkare som är osäkra på vad som gäller att höra av sig till Antidoping Sverige.

– Är man det minsta tveksam ska man kontakta oss så att vi inte i onödan behöver stänga av idrottsmän som inte haft en tanke på att dopa sig, säger Åke Andrén Sandberg.

Wash out-perioder för olika kortisonpreparat

Genom munnen

Alla preparat utom Triamcinolon: 3 dagar

Triamcinolon: 30 dagar

Intramuskulärt

Betametason, Dexametason och Metylprednisolon: 5 dagar

Prednison, Prednisolon: 10 dagar

Triamcinolon: 60 dagar

Övriga lokala injektioner

Alla preparat utom nedanstående: 3 dagar

Prednison, Prednisolon och Triamcinolon: 10 dagar

Källa: Åke Andrén Sandberg