Dödsfallen skedde på Sollefteå sjukhus under pandemins första våg i april förra året, och av anmälan framgår att patienter med symtom varken isolerades eller testades i tid under den här perioden, rapporterar P4 Västernorrland. Den utredning som regionen gjort visar att det var brist på provtagningsmaterial, vilket ledde till att varken patienter eller personal kunde provtas i den omfattning som behövts. I ett pressmeddelande skriver regionen också att de rådande riktlinjerna inte följdes fullt ut, vilket sannolikt bidrog till smittspridningen. Det fanns inte heller tillräckligt många enkelsalar och vårdplatser.

Under samma period insjuknade också 27 personer i personalen. Alla kunde inte testas, men antikroppstester som gjordes senare visade att merparten av dessa hade haft covid-19.

Regionen har nu tagit fram flera förslag på åtgärder samt en handlingsplan för att inget liknande ska ske. Bland annat lyfter man fram att se över tillgången på enkelsalar och att på olika sätt öka följsamheten till de riktlinjer kring covid-19 som finns.