Heléne Norder, adjungerad professor i mikrobiologi vid avdelningen för infektionssjukdomar på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och mikrobiolog på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Elin Lindström

Proverna togs under förra veckan, mellan den 20 och den 26 december, och bedömningen är att flertalet av de personer som avsöndrade covidvirus vid den här tidpunkten smittades i början av den veckan eller veckan före. Uppgången som nu noterats är den största under en enskild vecka sedan årsskiftet, under den andra vågen. Samtidigt motsvarar nivån av coronavirus i avloppsvattnet den högsta uppmätta nivån i Göteborg under den tredje vågen, en notering som gjordes vecka 12.

Ökad virusförekomst i avloppsvattnet har tidigare i olika grad gett signaler om när vården kan förvänta sig en ökad belastning, men frågor kvarstår efter den senaste mätningen, enligt Heléne Norder.

– Det är svårt att veta vad det här betyder, och vad som kommer att hända. Jag hoppas verkligen att de som nu avsöndrar virus är vaccinerade. Då behöver inte så många hamna på Iva, eller ens på sjukhus, utan kan nog klara sig själva hemma, säger hon i ett pressmeddelande.

Hon har ännu inte analyserat hur stor förekomsten är av delta- respektive omikronvarianterna. Den förra analysen, för en vecka sedan, visade dock en fördelning på ungefär 50 procent av varje. Region Stockholm meddelade under torsdagen att man inom kort förväntar sig att uppemot 60 procent av alla konstaterat smittade i regionen kommer att bära på omikron.