Smittspridningen i landet fortsätter att öka, särskilt i storstadsregionerna Stockholm och Skåne. Till exempel skjuts planerad vård upp i Stockholm som en följd av det ansträngda läget.

Folkhälsomyndigheten har presenterat  tre scenarion över utvecklingen, vilka alla pekar på en topp i smittspridning i mitten av januari. Socialstyrelsen räknar också med att pressen på sjukvården kommer att öka över storhelgerna och kulminera i slutet av januari.

– Detta innebär förstås stora utmaningar för landets kommuner och regioner för hela helgperioden och flera veckor till efter det, sa Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen, under den myndighetsgemensamma presskonferensen som hölls på onsdagen i stället för torsdagen, som annars är brukligt.

Myndigheten tycker dessutom att beredskapen i intensivvården är för dålig. Socialstyrelsen vill att 20 procent av Iva-platserna ska vara tomma om en plötslig belastningstopp inträffar. Men sett över hela landet är den lediga kapaciteten nu 18 procent. Och i fyra regioner är den till och med under 10 procent.

– Vi har den senaste dryga veckan arbetat intensivt gentemot Sveriges Kommuner och regioner, regionerna och intensivvården, med anledningen av att den nationellt tillgängliga kapaciteten i intensivvården har varit lägre än vi anser att den bör vara, sa Thomas Lindén.

– Detta är med tanke på osäkerhet i utvecklingen av covid-19, men också för att ha beredskap för att kunna möta en annan samtidig stor händelse.

Den senaste lägesbilden visar på 477 disponibla Iva-platser. Av dessa är 393 belagda, och av dem utgör 91 covid-19-patienter. Alla regioner utom tre har nu covidpatienter på intensivvårdsavdelning.

På onsdagen gjorde också Socialstyrelsen en ny hemställan om att få stöd av Försvarsmaktens helikoptrar för transport av patienter till och med februari.

 

Läs även:

Ansträngt i Stockholmsvården när covid-19 och influensa tar fart

Nya restriktioner ska bromsa smitta