I våras presenterade utredaren Åsa Kullgren det andra delbetänkandet i utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap. En slutsats var att försörjningskedjan för läkemedel och sjukvårdsprodukter är sårbar, vilket inte minst visat sig under coronapandemin. För att stärka beredskapen föreslog utredningen bland annat att läkemedel och sjukvårdsprodukter ska lagerhållas i flera olika nivåer.

Utredningen föreslog också att Socialstyrelsen ska få det statliga ansvaret för att samordna planeringen av försörjningsberedskapen när det gäller läkemedel och sjukvårdsprodukter.

Nu går regeringen alltså vidare med det förslaget och ger Socialstyrelsen i uppdrag att lämna förslag på hur staten långsiktigt kan stötta regionerna i arbetet med att säkra tillgång till läkemedel.

–  En trygg tillgång till sjukvårdsprodukter så som läkemedel och medicintekniska produkter är av central betydelse för en fungerande hälso- och sjukvård. Försörjningen av läkemedel och medicintekniska produkter behöver bli mer robust. Det behövs en nationell aktör som kan samordna och stödja andra aktörer så att brister på läkemedel inte uppstår, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

I uppdraget ingår bland annat att utveckla nationella samverkansstrukturer med kommuner och regioner som ska stärka det långsiktiga arbetet med försörjningsberedskapen inom hälso- och sjukvården.

Uppdraget ska delredovisas senast den 22 juni 2022. En slutredovisning ska lämnas senast den 31 december 2023.

 

Läs mer:

Utredare föreslår krav på beredskapslager i sjukvården