Under hösten 2021 aviserade både Region Västerbotten och Region Norrbotten att all innestående kompensationsledighet som är äldre än ett år ska betalas ut i pengar.

Regionerna hänvisar till specialbestämmelserna till huvudöverenskommelsen (HÖK 20) som Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och regioner slöt 2020. Där står det att »kompensation för arbetad tid under jour och beredskap, som inte har kunnat ges i ledighet inom 12 månader från utgången av intjänandemånaden, utbetalas i kontant ersättning«.

Beskedet kom som en kalldusch för läkarna i de två nordliga regionerna.

Gunilla Engström, ordförande för läkarföreningen i Norrbotten. Foto: Privat

– Läkarna här har både reagerat med oro och ilska. De känner sig svikna efter att ha ställt upp och jobbat under många är eftersom det varit en stor läkarbrist, och nu riskerar att inte få ut den tiden. Men vi får hoppas att det inte blir så, säger Gunilla Engström, som är ordförande i Norrbottens läkarförening.

Hon har beskrivit det som »en ren katastrof« om ledningen skulle gå vidare med sina planer.

Läkarna har mycket innestående jourkomp på grund av bemanningsproblem – intjänad tid som de av samma anledning haft svårt att ta ut i ledighet. Både i Västerbotten och Norrbotten har lokala överenskommelser hittills gjort det möjligt att spara jourkomp som inte kan tas ut direkt i ledighet.

I Norrbotten är det tillåtet att spara obegränsat med timmar.

– Grunden till det är vår kroniska underbemanning, för liten rekrytering och därmed arbetsgivarens egenintresse att hellre låta egna läkare ta för många jourer än att ta in stafetter, säger Gunilla Engström.

I Västerbotten fick läkarna i Lycksele och Skellefteå också spara obegränsat med jourkomp fram till 2018. Då infördes en maxgräns på 700 sparade timmar för dem, samt 200 timmar för läkarna i Umeå. De innestående timmarna som läkarna hade sedan tidigare fick de dock lägga i en individuell pott.

Under slutet av året har det pågått intensiva förhandlingar mellan läkarföreningarna och arbetsgivarna i de båda regionerna om hur den innestående jourkompen ska hanteras.

Läkarföreningarna vill ha en överenskommelse som reglerar hur timmarna ska kunna tas ut i tid över en längre tidsperiod, på ett liknande vis som i Västra Götalandsregionen. Där kom fack och arbetsgivare överens om övergångsbestämmelser som ger bättre möjlighet att få ut sin jourkomp i tid.

Förhandlingarna i Västerbotten och Norrbotten har stundtals varit hårda, enligt de både läkarföreningarna. Tidigare under hösten har förhandlingsklimatet beskrivits som mycket dåligt och föreningarna har uppgett att parterna står långt ifrån varandra. Men nu är föreningarna mer optimistiska.

I Västerbotten har regionledningen valt att skjuta fram införandet från hösten 2021 till första februari 2022, efter läkarkritiken.

I Norrbotten har Gunilla Engström varnat för att en förtroendekris står för dörren. Men nu syns en ljusning även där.

– Arbetsgivaren har tidigare inte haft någon vilja att förhandla alls utan kommit med sitt och inte frångått det. Men de senaste gångerna vi har träffats har det varit ett bättre klimat. Vi har kommit en liten bit till i förhandlingarna, men fortsätter i januari. Men vi är i alla fall försiktigt positiva.

Vad skulle ni vilja ha för lösning?

– Vi vill inte ha de här stora utbetalningarna utan vill att man bejakar den särskilda överenskommelse som finns så läkarna får tid på sig att ta ut sin jourkomp. Vi vill att läkarna ska kunna använda sig av den plan man har haft för att göra det, och får mer tid på sig om det inte lyckas.

Än så länge har förhandlingarna endast handlat om vad som ska ske med de sparade jourkompbergen som är äldre än ett år. Frågan om läkarna i Norrbotten ska kunna spara obegränsat med jourkomp framöver har däremot inte diskuterats.

– Men det kommer antagligen bli en fråga framöver i och med den situation vi har, säger Gunilla Engström.

 

Läs också:

Västerbotten backar om att betala ut läkarnas jourkomp i pengar

Protester i Västerbotten efter beslut att betala ut jourkomp i pengar