I dag drivs sjukvårdsrådgivningen på telefon i Region Stockholm av ett dotterbolag till det privata företaget Medhelp på uppdrag av Region Stockholm. I början på 2021 förklarade den privata vårdgivaren Kry att de ville köpa bolaget. Då gjorde regionen klart att de skulle säga upp avtalet med Medhelp, om affären gick igenom. Regionen menade att ägarförändringen skulle rubba telefonrådgivningens oberoende ställning och att det skulle kunna påverka förtroendet för tjänsten.

Talla Alkurdi, socialdemokratiskt oppositionsregionsråd i Region Stockholm. Foto: Anna Molander

I samband med det väcktes också frågan om att regionen skulle kunna överta tjänsten i egen regi, vilket exempelvis Socialdemokraterna drivit. Men nyligen kom en utredning fram till att regionen inte får driva sjukvårdsrådgivning i egen regi eftersom regionen inte kan ses som oberoende. Grunden till det är att Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), som i så fall skulle driva telefonrådgivningen, själv är en vårdgivare.

På tisdagseftermiddagen kom frågan upp i hälso- och sjukvårdsnämnden. Och beslutet blev att telefonrådgivningen också fortsättningsvis ska drivas i privat regi.

»Utgångspunkten är upphandling eftersom våra erfarenheter är goda och det finns aktörer«, skriver nämndens ordförande Anna Starbrink (L) i ett mejl till Läkartidningen.

Det är ett beslut som Socialdemokraterna beklagar.

– SLSO, som vi driver gemensamt och som inte bärs av vinstintressen, är det mest oberoende man kan ha, säger Talla Alkurdi (S), regionråd i opposition.

Hon väder sig emot att utredningen som kom fram till att SLSO inte kan ses som en oberoende part, enligt hennes mening, lutade sig alltför mycket emot vad privata vårdgivare tyckte.

– Det är märkligt att man låter konsulter utreda och privata vårdgivare sätta ramarna.

Socialdemokraterna kommer fortsätta påtala att regionen ska driva 1177 Vårdguiden. Det behöver enligt partiet inte göras via SLSO, utan kan vara en annan del av regionens verksamhet också.

Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd i Region Stockholm. Foto: Anna Molander

Kravet på oberoende som stoppat Kry-affären och nu även regional regi, kan dock innebära hinder även för en upphandling. Tjänstemännen skriver i sitt beslutsunderlag till politikerna att kravet »kan öka risken vid en LOU-upphandling, eftersom färre leverantörer då har möjlighet att lämna anbud«.

Och Anna Starbrink verkar inte helt stänga dörren till 1177 Vårdguiden i regional regi. Men det krävs ett helt annat upplägg i så fall.

»Om vi trots allt av något skäl behöver driva i egen regi så skulle det inte vara någon av regionens egenregi-vårdgivare, det vill säga inget sjukhus eller SLSO. Det skulle då krävas en helt egen organisation separat från vårdgivarna«, skriver hon till Läkartidningen.

I nuläget har dock hälso- och sjukvårdsdirektören fått uppdraget att teckna ett nytt avtal med Medhelp som ska sträcka sig till mitten av 2023. Det ska i sedan kunna förlängas sex månader i taget.

Anledningen till den något blygsamma förlängningen, som tidigare varit fyra år, är att hälso- och sjukvårdsdirektören också ska utreda vilken IT-tjänst som regionen ska använda i framtiden. 1177 Vårdguiden ska nämligen utvecklas mot att även använda exempelvis bild och video. Det kan påverka vilka som ska driva tjänsten.

 

Läs även:

Utredning: Stockholm får inte driva sjukvårdsrådgivning i egen regi